Данъци: минус 200 млн. Акцизи: плюс 200 млн.
(24 часа) - 2003/11/22
Добри новини се сипят този ноември от данъчния сектор на бюджета. Но като теглим чертата, се вижда, че в сила е футболният девиз "загубата си е чиста победа".
На фирмите им олеква. Корпоративният налог пада от 23,5% на 19,5% през 2004 г. Бизнесът удря капа в земята, че ще му спестят 150 млн. лева от печалбата.
Тъкмо критиците ревнаха „защо аванта за фирмите, а за народа - не", и -изненада! Милен Велчев вдигна необлагаемия минимум при ДО Д от 110 на 120 лв. Това стресна критиците в другия ъгъл. Чак толкова добре дали е на добре?
Не абдикира ли Велчев от консервативната политика, в името на която размахваше оставка през лятото?
Спокойно! Сметките се връзват. Вижте сами.
Заради вдигнатия необлагаем минимум приходите намаляват с около 50 млн. лева. Намаленият данък печалба отнема на хазната около 150 млн. Общо -200 милиона. Тези загуби ще бъдат компенсирани дори без да се режат разходите на администрацията:
Първо, разчетите сочат намаляваща безработица и увеличени доходи на населението през 2004 г. Това ще вкара допълнително в хазната 20-25 млн. лв.
Второ, дори по най-консервативни оценки увеличените акцизи на горивата и цигарите ще донесат на бюджета повече приходи от "загубените" 200 млн. Независимо че заради спекулата (дистрибутори отсега се запасяват с акцизните стоки) хазната ще изпусне 20-30 млн. лева. И независимо че намалява акцизът за нескафе, пури, пурети и др. (максимална загуба - общо около 1 млн.)
Така че сметката ще се плати основно от шофьорите и пушачите. Т.е. от огромна част от народа.
Но както казва Велчев, бюджетът е лост. Тежестта се мести от точка А -данъците, върху точка Б -акцизите. Да видим правилно ли е упражнен натискът в точка А. Докато данък общ доход е налогът с най-висока събираемост (82%, по-голяма и от ДДС), данък печалба е с най-ниска (55%). С други думи - намалението на корпоративния данък трябва да върви паралелно с увеличаване на събираемостта.
Второ, това намаление е необходимо, но не и достатъчно. Конкуренцията за привличане на чужди инвестиции заставя България да ориентира системата си за корпоративно облагане спрямо равнищата в страни като Унгария (18%), Хонконг (16,5%), Чили (15%).
Близо 9/10 от бизнеса у нас (според проучване на "Коалиция 2000") определя досегашните ставки на данък печалба като твърде високи. 80% одобряват идеята този налог да се намали до 15%.
Около 80 на сто от промените в БВП се дължат на инвестициите в широкия смисъл на думата. Това говори колко е важно да се стимулира нвестиционната активност. Огромното мнозинство от бизнеса (около 3/4 от анкетираните) подкрепя преотстъпването на корпоративния данък за инвестиционни цели. Смята се дори, че преотстъпването може да е за повече от 50% от извършените инвестиции.
Тук поучителен за нас е опитът на Естония, където данъкът изцяло се преотстъпва при реинвестиране на печалбата. Затова не е достатъчно корпоративният данък просто да бъде намален, трябва да бъде обвързан с инвестициите чрез преотстъпването му.
Прогнозите на бизнеса са, че ако корпоративният данък е 15%, средногодишният растеж на БВП би бил 9-10%. Но при ставка около 20% ефектът за растежа ще е почти нулев, тъй като освободените средства ще отидат за покриване на отложените платежи на работещите дружества.
Да не забравяме скритата икономика. Според анкетирани бизнесмени средно около 20% от оборотите се укриват, най-вече в отраслите търговия, услуги и транспорт. Ако данък печалба се редуцира до 15 %, 8 на сто от всички обороти ще излязат на светло.
При това положение нарастването на приходите от ДДС, акцизи и мита ще компенсира намалението на приходите от корпоративните данъци. Нещо повече - вероятно ще увеличи общия бюджетен приход.


Автор: ПЕТКАН ИЛИЕВ

Go back BG Online