Кой ще глътне 15 милиона подкупи?
(24 часа) - 2003/6/24
И тъй, на хоризонта се задава Агенция за обществени поръчки - така увери вицепремиерът Николай Василев.
Идеята е добра. "Коалиция 2000" вече я предложи в списък от мерките за прозрачност в тази сфера.
Защото всъщност има 3 основни канала, по които държавните пари текат към частника, и обществените поръчки са единият. (Другите са големите инвестиционни проекти и концесиите).
И където има канал, не може без корупция. Всяка година като обществени поръчки в България се разпределят над 1 млрд. лева от бюджета, според доклада от 2002 г. за оценка на корупцията на "Коалиция 2000".
По най-занижени изчисления покрай тази процедура държавната администрация прибира подкупи за около 15 млн.лв. При това корупцията е системна -над половината от участвалите в търгове фирми дават подкупи за получаването на всяка втора поръчка.
Какво да се направи, за да се прочисти този канал? Добре е да се сложи един надзорник, който да носи отговорност.
Важно е, разбира се, как ще се вгради този орган в архитектурата на държавната власт. Да не стане така, че просто да увеличи хранителната верига на корупцията.
Не можем обаче да аплодираме бурно другото нововъведение на вицепремиера - вдигането на прага за обществените поръчки в пъти. В ЕС те били 10 пъти по-високи. Това е хвърляне на прах в очите на хората. Размерът на родната икономика е колкото на голям европейски град.
И като се вдигне прагът, рушветите просто ще се прехвърлят към по-елементарните офертни процедури на конкурса, които дават още по-големи възможности за вмъкване на "нашите" фирми.
Проучването на "Коалиция 2000" показа, че проблемът е особено остър на общинско ниво.
Особено сериозен е проблемът в общините. Проведено бе допитване сред хора, които управляват общинска собственост и възлагат обществени поръчки. Какво се оказа:
• Силови групировки участват в търговете, а на тях е трудно да се откаже;
• Оценката на обектите се прави от юриста на общината, който невинаги се допитва до експерти;
• По закон се изготвя "информационен меморандум" - икономически и правен анализ на обектите за продажба. Цената невинаги е реалната. Понякога по социални съображения тя се занижава.
Какви са триковете:
• Служители на общината често се срещат с потенциалния купувач. Обясняват му, че знаят социалните приоритети на общината и могат да му помогнат да оформи офертата така, че да мине (ето, да речем, как бе продаден предишен аналогичен обект и на какво държеше общината при търга);
• Тайно наддаване с подмяна на комплектите документи. Пример: тръжните документи предварително се предоставят на служителите от "Общинска собственост" дни преди търга и са готови за подмяна;
• Общинари създават впечатление, че към обекта няма интерес и така ограничават броя на играчите;
• В общини, където оценката на обектите зависи само от няколко гласа на общински съветници, тези гласове се купуват.
• Вадят се от актива на общинската фирма средства, за да падне стойността. Или обратно - вкарват се активи за увеличението й.
Всъщност въпреки прогресът в правната уредба на обществените поръчки, там корупционният натиск се засилва. През 2002 г. след проверка на Сметната палата до прокуратурата са изпратени 2 акта за нарушения, а одитните доклади до министъра на финансите за установени нарушения на процедурите при възлагане на обществени поръчки са 29.
Какво още трябва да се направи?
• Сметната палата и агенция "Държавен вътрешен финансов контрол" да осъществяват не само последващ, но и предварителен контрол върху задаването на обществени поръчки. Трябва да има по-добро съгласуване на дейностите на двете институции.
• Да бъде променена неясната уредба в закона за обществените поръчки на сложните договори с комплексен характер. В тях част от дейностите са обект на закона, а друга -не. Би следвало законът да се прилага за договори, в които дори само част от визираните дейности влизат в приложното му поле.
• Значително да се подобри квалификацията на комисиите по подготовка на обществени поръчки. И по-ясно да бъде определена административната и наказателната отговорност на техните членове.


Автор: ПЕТКАН ИЛИЕВ

Go back BG Online