Нищят финансите на партиите
(24 часа) - 2003/6/6
Днес експерти от българската Сметна палата, и неправителствената организация за борба с корупцията "Коалиция 2000" и Американската агенция за международно развитие ще обсъждат в хотел "Шератон" проблеми по финансирането и контрола на политическите партии.
Поканени са над 60 български депутати, като участие са заявили 24 от тях. В дискусията ще вземат участие г-н Ив Дубле, директор на института за правни изследвания към парламента на Франция, г-н Григорио Куна-до, шеф на отдела за финансов контрол върху политическите партии към Сметната палата на Испания, доц. Георги Николов - председател на българската Сметна палата и др.


Go back BG Online