Фришоповете – трудна мишена за 500 млн. лв.
(24 часа) - 2003/5/19
Ударът по безмитните магазини, който финансовото министерство обяви, безспорно звучи революционно.
Макар че идеята бе в арсенала на това министерство още в началото на 1990-те години, когато министър бе Иван Костов. Той обаче така и не успя да закрие магазините дори и когато беше премиер.
Фришоповете са труден противник, който може да парира и сегашното кроше. Зад тяхната кауза освен корпоративни играят и държавни интереси
1. Големите от този бизнес ще трябва да преглътнат загуби за половин милиард лева годишно.
350 млн. лева са официално декларираните годишни приходи. Според експертни оценки може да се добавят още поне около 100 млн. лв., които се превъртат нелегално. Нима интереси за половин милиард лева ще се дадат без бой?
Показателно е, че собствениците на фришопове реагираха мигновено - ден след заплахата обявиха, че ако магазините пуснат кепенци, хазната ще изгуби 100 млн. евро годишно плюс косвените загуби от продажби, които ще се поемат от конкуренцията в съседни държави.
2. По експертни оценки на „Коалиция 2000" през някои безмитни магазини наистина върви една от добре работещите контрабандни схеми с цигари.
През 2001 г. тези магазини са платили около 60 млн. лв. акциз. Т.е.
продали са 8-9 пъти повече цигари, отколкото легално продадените вътре в страната вносни папироси.
Експерти обаче изчисляват, че близо 2/3 от цигарите, регистрирани в безмитните магазини, се изнасят за Западна Европа. Останалата 1/ З влиза на вътрешния пазар.
За пример ще цитирам случай, описан в подготвящ се в момента доклад на "Коалиция 2000" с работно заглавие "Контрабанда и транспорт".
Отава въпрос за съществуващ от години канал за износ на цигари основно към Великобритания. Пътници, които пътуват и с редовни, и с чартърни полети, пренасят цигарите в лични багажи.
Правят го и чуждестранни туристи, предимно от Великобритания, и български граждани, пътуващи с редовни полети до Острова специално с тази цел. Всеки от тези пътници може да изнесе до 150 стека цигари!
Плюс това много големи заведения ползват безмитните магазини като основен доставчик.
Около 30% от пазара на вносен алкохол минава през фришопове.
Така към лобито на шефове на безмитни магазини трябва да добавим и това на собствениците на ресторанти, клубове и пр.
3. Самата държава има ли интерес да закрива безмитните магазини? Не, тъй като това ще удари приходите в хазната. Това е така заради специфичния начин на отчитане на тези постъпления.
За първото тримесечие на 2003 г. митническите постъпления са почти 712 млн. лева - със 17% повече в сравнение със същия период на миналата година. Близо 3/4 от тези приходи идват от нарасналия внос. Но принос за ръста имат и постъпленията от безмитните магазини. Те внасят акцизи, мита и пр., които се заприходяват в държавната хазна, а инак в 30-дневен срок се възстановяват. Но остават като цифри в приходната част.
4. Финансовото министерство е загрижено, че валутните магазини печелят 338 и 344 млн. лева съответно за последните две години, а внесеният данък печалба е едва по около 9,3 млн. лева за двете години. Но само с фришоповете ли е този проблем? Укриването на данък печалба е нещо като национален спорт, при това не само у нас.
Ново проучване на сивия сектор в бизнеса, проведено от "Коалиция 2000", Центъра за изследване на демокрацията и агенция "Витоша рисърч" сочи, че:
• Четири от десет фирми укриват данък печалба понякога, а близо една четвърт - в повечето случаи.
• Почти двойно обаче са се увеличили тези, които декларират, че никога не прикриват печалбата. Тук виждаме тенденция на свиване на сивите пари в държавата.
Но всъщност толкова голям проблем ли е контрабандата?
Цитираното проучване сочи, че нелегалният внос и износ не е сред най-разпространените прояви на скритата икономика (виж графиката горе вдясно). През март 2003 г. близо две трети от запитаните твърдят, че в техния бранш никога не се стига до контрабанда.
Според една четвърт от запитаните в бранша контрабандата играе понякога. За 10% незаконният внос и износ е характерен в повечето случаи.

Цитираните оценки са от доклади и проучвания на „Коалиция 2000" и Центъра за изследване на демокрацията.


Автор: Петкан Илиев

Go back BG Online