200 млн. лв. за контрабандиста
(24 часа) - 2003/4/29
Двете версии за покушението срещу Иван Тодоров-Доктора, свързани с контрабандата, са:
- той пречи на контрабандистите;
- той самият е едър контрабандист, станал жертва на опит за преразпределение на канали.
Всъщност изглежда, че част от сериозните играчи на пазара с контрабандни стоки се опитват да осветят бизнеса си, тоест „да си отрежат опашката", и това предизвиква силни напрежения.
За какво става дума? "Белите" схеми за внос са изцяло законните. Те покриват около 1/3 от общия обем на импорта. Този дял нараства. Нали митническите приходи растат и вече 13 месеца поред надхвърлят с по 200 млн. лева.
"Черните" схеми са чисто контрабандните (наричат ги също "вдигната бариера") - там е около 10% от вноса. Основната част от импорта е по средата - в "сивата" частна спектъра. " Сивото" всъщност значи, че:
• При вноса се избира номенклатура с по-ниски митнически ставки;
• Заявяват се по-малки количества или по-ниска стойност от реално внесеното.
Увеличаването на "белия" сектор натиска "сивия" и"черния". Специално при цигарените канали става дума за мощни сили и големи пари. Организациите са на национално равнище (не просто тандем "митничар плюс служител от КПП").
Държава в държавата, с митнически служители, фирми, престъпни групировки, хора от МВР и от други държавни служби. Тази сложна мрежа превърта огромни пари и нищо чудно, че се стига до крайната мярка - убийство, ако да речем някой от участниците стане неудобен.
Другият важен процес -през втората половина на 2001 г. политическият чадър
върху контрабандата сякаш изчезва. Каналите обаче си работят. Тоест част от печалбата, отивала преди към политическите кабинети в София (прословутите куфарчета), вече влиза в джобовете на хората от по-долните нива на контрабандните схеми.
За какви пари става дума? През 2001 г. висши администратори от митницата споменаваха колосални суми от порядъка на 1 млрд. лв.
Експертните оценки обаче показват, че за 10-те основни "рискови" групи стоки (цигари, алкохол, петролни продукти, бяла техника, плодове и зеленчуци и пр.) в ръцете на контрабандистите остават около 150 млн. лева годишно.
Подкупът за митничарите и други държавни служители е около 30% от спестените мита и други държавни вземания, около 50 млн. лв.
Тоест нелегалните пари, превъртени през чисто контрабандните схеми, са около 200 млн. лева. Ако прибавим и полулегалните схеми, включително и т.нар. паралелен внос (внасяш и официално, и контрабандно), сумата набъбва 2-3 пъти.
Да не говорим за влошения инвестиционен климат и други косвени щети за стопанството.
Версия "Цигари"
Аз се занимавам и интересувам само от бизнес с цигари, който представлява транзитна стока за България, казва самият Иван Тодоров-Доктора и твърди, че този бизнес пречи на контрабандата.
Цигарите са на почит сред контрабандистите по цял свят. Това е заради спецификата на стоката - малък обем, висока цена, много голям оборот. Печалбите на цигарените контрабандисти се доближават до тези на наркотрафикантите.
Според проучвания на Центъра за изследване на демокрацията вътрешният пазар на цигари у нас е между 500 и 560 млн. лв. годишно. От тях 12-15% са вносни цигари - годишните продажби при тях би трябвало да възлизат на 60-80 млн. лв.
Експерти на Коалиция 2000 изчислиха, че през 1999 г. по-малко от 10% от вносните цигари са били внесени законно.
През 2000-2001 г. обаче рязко нараства делът на обмитените цигари (виж таблицата). Пазарът на законно внесени цигари е достигнал почти 30%, 70% са контрабандни.
През 2002 г. се появява нова ситуация - спадат приходите от внос на цигари спрямо същия период през предходната година. Една от причините вероятно е повишеният акциз.
От друга страна "успокояването" на ситуацията в митниците кара някои от старите играчи да активизират старите канали. Има известно увеличаване на дела на вносните контрабандни цигари на пазара. Нищо чудно - нали българските поскъпнаха. (Заради увеличения акциз дори започва фиктивен износ на български цигари през Капитан Андреево).
Митническото оформяне на контрабандата е съсредоточено в Свиленград, Кулата, София, Варна, Бургас, Пловдив, Калотина.
Важна тенденция, която вероятно има допирни точки със събитията около Доктора (цигарите като транзитна стока), е че от 2000 г. насам част от контрабандистите се включват в балканските канали и изнасят за Западна Европа.
Причината - българският пазар на вносни цигари е вече твърде малък, а възможностите за печалба в страни като Англия, Германия и Италия са много по-големи.
Една от най-добре работещите схеми при цигарите включва използване на безмитните магазини. Около 2/3 от цигарите, регистрирани в тях, по различни схеми заминават за Западна Европа, останалата 1/3 влиза на вътрешния пазар.
Хипотезата "Китайски стоки"
Ако бизнесът на Доктора наистина е имал допирни точки с пазара на китайските стоки - и там основания да го гърмят бол.
Твърди се, първо, че напоследък китайският внос е хит и измества турския. И второ, че за стоките, внасяни по т.нар. китайски канали, дълго време се е плащало само около 10-15% от дължимите мита.
А върху контейнер с митническа стойност от 100 хил. лева там държавните вземания са над 40%. От митниците твърдят, че новото ръководство е заварило доста ниски цени на обмитяване на карговноса от Китай. 40-футов контейнер с микс от китайски стоки е бил обмитяван на около 20 000-25 000 лв. А през лятото на 2002 г. същият контейнер се декларира вече по около 100 000 -120 000 лв. Пак от митниците твърдят, че за първото полугодие на 2002 г. всеки месец в страната са влизали около 300 контейнера с микс от китайски стоки по суша и около 60 т по въздух.
Интересни са сведенията, че през август-септември 2001 г. е настъпило стъписване сред контрабандните вносители основно заради това, че не са знаели "до кого да стигат куфарчетата" (с подкупите).
Покрай информацията, че "Краун ейджънтс" ще поеме митниците, през октомври и декември каналите били реактивирани, при това с двойна сила. Следващият пик е бил през март-април 2002 г. за пролетното зареждане, когато контейнерите от Китай са се увеличили с около четири пъти в сравнение с предишните месеци.
През август-септември 2002 г. покрай есенното зареждане на магазините въпросът бил решен компромисно. Част от стоката е влязла по исканите по-високи цени,друга е била реекспортирана, а трета все пак е "пробила" българския пазар.


Използвани са данни на експерти на Коалиция 2000 и от доклада на Центъра за изследване на демокрацията "Корупция, контрабанда и институционална реформа".


Автор: ПЕТКАН ИЛИЕВ

Go back BG Online