Станали сме мишена на световни терористи
(24 часа) - 2005/11/21
България е в обсега на международни терористични организации със своето участие в световната антитерористична коалиция. Това заяви вътрешният министър Румен Петков на конференцията "Рисковете на сигурността и трансформацията - евроатлантичвски и регионални перспективи" в резиденция "Бояна".
Той обясни, че целта на МВР е да бъдат ограничени възможностите на престъпните групировки да осъществяват трафик през българска територия и да се пресече вероятността терористи да ползват тези канали.
МВР шефът каза, че съществено влияние оказва и непосредствената близост на страната ни до огн ища на напрежение като Близкия изток и Кавказкия регион. "Превръщането на България във външна граница на ЕС поставя нови изисквания към ефективния контрол срещу трафика на обществено опасни средства, проникване на терористи, контрабанда, трафик на хора и наркотици", обясни Петков.


Go back BG Online