Две седмици ще отнема регистрацията на фирма
(24 часа) - 2005/5/18

Регистрацията на фирмите вече ще става до 14 дни след 10 август, когато влиза в сила законът за регистър БУЛСТАТ. Това съобщи вчера шефът на Агенцията по вписванията Светлозар tohеb. Така рязко ще се намали срокът, който сега бил 30-35 дни.

Всяка фирма вече ще има единен идентификационен код, който ще замени всички съществуващи досега номера и кодове - данъчен, социалноосигурителен, митнически и т.н. С въвеждането му се прави важна стъпка към принципа за обслужване на "едно гише", допълни правосъдният министър Антон Станков. Вчера той представи правителствената стратегия за реформа в търговската регистрация y нас, приета от кабинета на 28 април т.г. Според министъра ясните, бързи и опростени процедури при търговската регистрация автоматично ще ограничат корупцията.

Регистърът по БУЛСТАТ, който е в Националния статистически институт от 10 август преминава в Агенцията по вписванията.

Министър Станков обясни, че стратегията предвижда до края на 2006 г. създаването на централен регистър на юридическите лица и електронен регистърен център на страната. Предвижда се замяна на съдебната търговска регистрация с административна и прехвърлянето на търговския регистър от съда в Агенцията по вписванията. "Така ще се разтоварят съдилищата от нетипичната за тях дейност", обясни Станков. Според него ще се въведат по-бързи и гъвкави процедури и чувствително ще се подобри качеството на административните услуги, свързани с регистрацията и пререгистрацията на юридическите лица.

Данни на Центъра за изследване на демокрацията сочат, че 50% от делата в окръжните съдилища са за вписване в търговския регистър, а за Софийския градски съд - 62%.Автор: Антоанета Никова

Go back BG Online