Има ли черен пазар за ЕГН-та
(24 часа) - 2005/3/21
В петък главният секретар на МВР ген.-лейтенант Бойко Борисов обяви, че 842-ма криминално проявени са си сменили имената. Поводът за това заявление е конфузната ситуация, в която се оказали в Министерството на вътрешните работи при запитвания от чужди полицейски служби за български граждани.
Станало ясно, че в информационните масиви на МВР няма нищо за тези лица.
Масовите отговори от страна на МВР, че нямат данни, предизвикали подозрения, че българските служби не искат да сътрудничат и дори, че прикриват криминално проявени лица.
Когато пристигнали снимки на лицата и техните пръстови отпечатъци, станало ясно, че са стари криминални познайници. Причината за конфузната ситуация били именно сменените имена.
Всъщност историята със смяната на имената не е нещо ново. След падането на шенгенските визи неколкократно избухваха мини скандали по повод масовото сменяне на имена в съда. Причината за съдебните разходи беше да се заменят паспортите с черни печати на екстрадирани от Западна Европа наши сънародници с нови паспорти.
В този план, ако искаме да си представим мащаба на процеса смяна на имената, можем да се опитаме да оценим броя на българските граждани, които са върнати през последните 3-4 години.
По приблизителни данни около 4000 са върнати през 2002 г. и 5129 за 2003 г. В този план можем да предположим, че едва ли броят на сменилите имена е под няколко хиляди.
За съжаление никой не може да даде точна цифра, да не говорим за справка относно точните сменени имена.
Тук е необходимо да се каже, че обикновено се избират малки районни съдилища като Пещера (през 2001 г. стана ясно, че там са сменени 262 имена ), където старото име ще потъне завинаги. Историята със смяната на имената леко озадачава, като се има предвид, че независимо дали човек си сменя името или част от него, остава единният граждански номер на лицето, т.е ЕГН-то.
Всички модерни държави имат подобна система, в която всеки човек е представен като цифра. Вероятно е добре да се припомни, че всеки има уникален номер, който се записва като ЕГН, който се получава при раждането и се заличава при смърт, и който не би трябвало да може да се смени.
По тази причина безспорно звучи странно, че МВР е имало проблеми при справките.
Нали всеки паспорт за чужбина, който също има номер, реферира към уникалния номер на ЕГН-то.
В обявената от генерал Борисов информация обаче също се споменаваше и за 46 ЕГН-та на криминални лица, които са променени. Веднага възниква въпросът как е възможно това?
Хората с въображение бързо могат да си представят различни версии на това как се взимат уникалните номера на починали хора, но технологичните трудности след това за промяна на личните документи са толкова много, че дори добрите писатели ще се затруднят.
Втората версия, която веднага се появява, е много по-лесната - влизане в сървърите на ЕСГРАОН и смяна на някоя друга цифра.
Като знаем заплатите на хората, които работят в тези служби, веднага можем да си представим какъв пазар на "черни ЕГН-та" може да се организира. Проблемът е, че ЕГН-та "не седят" само на сървърите на ЕСГРАОН, а се намират къде ли не. От банковите сметки, през задължителните социални и здравни осигуровки до абонамента за кабелна телевизия. С други думи, ако го смениш на едно място, ще останат още на 100 места ЕГН цифрите ти. Вероятно част от тази история е съобщението, че за" близо 30 000 души досега е установено, че фигурират с различни данни в списъците на здравната каса и на ЕСГРАОН". Тук може да става дума за технически грешки, но дали е само това? Срещаме и съобщение, което съвсем обърква нещата "Пазарджишката окръжна прокуратура е образувала предварителна проверка, че Пещерският районен съд е издал в нарушение на Гражданско процесуалния кодекс 262 решения за смяна на имена, рождени дати и ЕГН".
А по закона ЕГН номер би трябвало да се промени само ако си си сменил пола. Очевидно към случаите на смяна на ЕГН трябва да се отнасяме с много по-голямо внимание, отколкото към простата смяна на име. Ако втория случай засяга предимно наши гастербайтери, при смяната на ЕГН е много вероятно да става дума за престъпници.


* Авторът е експерт в Центъра за изследване на демокрацията.Автор: Тихомир Безлов

Go back BG Online