Константин Паликарски: Само в 2 министерства няма сигнали за корупция
(24 часа) - 2003/12/22
Константин Паликарски е роден през 1971 г. Завършил е право в София. Работил е като юрист в програма "Достъп до информация" и Института за конституционна и правна политика - Институт "Отворено общество". Назначен е за експертен сътрудник в политическия кабинет на премиера през октомври 2001 г.
От септември 2003 г. е и секретар на Комисията за координация на работата по борба с корупцията към Министерския съвет.

- Г-н Паликарски, колко сигнала за корупция има в правителствената комисия и колко са наказани?
- От създаването има общо 146 сигнала за миналата и тази година. Едни са адресирани само до комисията, за други тя е един от получателите. 14 случая са предадени на прокуратурата.
- Знаете ли за колко е образувана проверка или е повдигнато обвинение?
- Не, наказателният процес е доста продължителен. Има и следствена тайна. Ще получим информация дали е внесен обвинителен акт на края на разследаването.
- Кои са най-шокиращите случаи? Има ли уличени министри?
- Върховната касационна прокуратура бе пределно ясна, че не проверява министри.
Очевидно става въпрос за объркване, защото понякога се изпращат сигнали, които са напълно неоснователни. Такива пристигат и при нас.
Основната работа на комисията обаче не е да проверява сигнали. Правилно е те да се изпращат в полицията и прокуратурата.
Ние извършваме превантивни дейности. Занимаваме се и с антикорупционното образование, което за съжаление досега се подценяваше.
- Образованието на кого - на служители, граждани, разследващи органи?
- Предвиждаме специална кампания за гражданите, за да знаят къде да подават сигнали, кой и в какъв срок е длъжен да им отговори. Основното е да знаят, че трябва да се обърнат към полицията, преди да са дали парите.
Тогава е по-лесно да се докаже престъплението. Планираме ред дейности по обучение на държавни служители.
Неправителствената "Коалиция 2000" изготви учебник за антикорупционно обучение във висшите училища. Отделни елементи са включени в предмети като "Етика и право" и "Личност и общество ", които учат в средния курс. Процесът ще продължи й в началния курс.
- Какво трябва да знаят 7-годишните за корупцията?
- В тази възраст се залагат основите на възпитанието за това какво е добро и какво е лошо. Те трябва да знаят, че по силата на закони държавата има определени задължения към тях и тя ги изпълнява чрез служителите си. Че те като граждани трябва да спазват закона. Разговаряме с просветното министерство и с неправителствени организации къде в учебния план да влезе това обучение. Амбицията е да стане от догодина.
- Как изпълнявате разпореждането на премиера от февруари да се наказват административно служителите, срещу които има сигнали?
- Инспекторатите в министерствата са разгледали всички сигнали. Когато е установено нарушение, виновните са наказвани, включително и с уволнение. Трябва обаче да засилим работата си с тях, за да се отчитат по-редовно.
- Колко са уволнените за корупция?
- По последни данни в различните инспекторати без МВР са получени 245 сигнала за корупционни действия. Всички те са проверени. Уволнени са 43-ма служители.
За изминалата година в държавата са разкрити 1139 престъпления по служба и 59 подкупа.
Материалите за тях са в прокуратурата. За сравнение в италианската операция "Чисти ръце", която тече от 1992 г., са разследвани около 3600 души. 14% от тях, или около 400 души са осъдени. При нас броят за 1 г. показва добра ефикасност на МВР и на прокуратурата.
- Като говорите за ефикасност, колко са осъдените?
- Трябва да питате съда. Ние не получаваме обратна информация извън съдебната статистика. Съдебните дела не са от компетентността на изпълнителната власт. Затова призовавам многото хора, които се жалват на комисията от съдебни решения, да не го правят. Правителството не може да се меси в работата на съда.
- Кои министерства още нямат вътрешна система за борба с подкупа?
- Всички вече имат инспекторати. Работата ни ще продължи със засилване функциите на областните съвети по борба с корупцията. В началото на 2004 г. в тях ще се включат и представители на бизнеса и на гражданското общество.
Няма сигнали за корупция в Министерството на младежта и спорта и в Министерството на правосъдието. Естествено това може да значи, че там трябва да се инвестира още, за да се повиши капацитетът на инспекотратите им да работят. Но означава и че не е имало кой да подаде сигнал срещу техни служители. Най-много са сигналите в МВР -128, а са проверени общо 219 служители, но пък и техните проверяващи органи имат най-голям опит.
Констатирани са 121 нарушения и са наложени дисциплинарни наказания, 38 са предадени на прокуратурата.
- Ще се реализира ли идеята на министър Калчев за главен инспектор по корупцията като в Италия?
- Струва се да се обсъди, защото е интересна и перспективна. Главният инспектор би допълнил работата на комисията, така ще се създаде допълнителен административен капацитет, за да се осъществява по-ефикасно борбата с корупцията.
- Не стават ли прекалено много органите, които се занимават с едно и също? Човек се обърква. На парламентарната комисия ли да пише, на правителствената ли, президентът също иска свой орган.
- Когато проблемът е сериозен, естествено е да се занимават повече хора. Разговорите за създаване на един орган засега се водят абстрактно. Може би си струва въпросът да бъде поставен по-сериозно и решението да бъде взето от политическите сили и обществото с консенсус.


Автор: ПАВЛИНА ТРИФОНОВА

Go back BG Online