Митниците пак номер едно по корупция #2
(24 часа) - 2002/2/11
Друг фактор са досегашните порочни практики на приватизация чрез РМД и преговори с потенциален купувач. Поучително е развитието през 2001 г. на сделките за "Плама" и "Балкан", в които възникнаха множество, макар и недоказани, съмнения за корупция и доведоха до значими загуби на държавата.
Докладът хвали новото правителство за изготвения проект за закона за приватизация и следприватизационен контрол, според който се въвежда по-голяма прозрачност чрез обявяването на публични търгове, ограничава се заплащането с компенсаторки.
Като _"-положителен пример за Прилагането на търговете се посочва
приватизацията на част от хотелите в Слънчев бряг
през септември 2001 г. Препоръчва се да бъде създаден регистър за обществените поръчки и за следприватизационния контрол.
Докладът обаче предупреждава, че и в новия проект има рискови текстове, които могат да провокират корупцията -ограничени са правата на надзорните съвети, не се уреждат правилата за провеждането на търгове и развалянвето на приватизационните договори.
Потвърждава се, че съществува т. нар. сива икономика. Според доклада тя контролира една трета от икономическия оборот. Основна причина за това е заобикаляне на данъчните задължения и поддържането на контрабандните канали.
И през 2001 г. митниците са били един от основните механизми за преразпределяне на националното богатство. Въпреки смяната на ръководствата на петте най-големи митнически бюра и шефа на агенция "Митници" до август 2001 г. е наблюдаван
интензивен внос на стоки, обмитявани по силно занижени цени -
на стойност с около 200%
повече в сравнение с 2000 г.
Противоречиви са оценките за смяната на шефа на митниците, защото няма обективна информация дали са се увеличили приходите от дейносттта им. Основна слабост според експертите е,
че все още не е реализирана идеята за постоянен мониторинг на контрабандата.
Затова истинският пробен камък за успеха на новото правителство ще бъде реформата в митниците, смятат авторите. Като положителен пример е
посочен публичният регистър за доходите на висшите държавни служители. Според експертите той е изиграл положителна, макар и морална, роля срещу корупцията във високите етажи на властта. Докладът обаче препоръчва регистърът, оформен към Сметната пала"га, да стане електорен и да има санкции за неподалите декларации.
Експертите препоръчват Сметната палата да включи в своите проверки и средствата от фондове и програми на ЕС и бюджетите на осигуряването и здравната каса.
Да се въведе
централен електронен регистър на лицата и имотите,
настоява докладът. Според авторите това ще улесни справките и ще гарантира прозрачност.
Безработица за трети път, откакто се правят докладите на "Коалиция 2000", е посочена на първо място сред проблемите на обществото. Все още няма гаранция, че политическите назначения имат приоритет пред назначенията на по-добри специалисти, установява докладът.
В него се прогнозира, че ще продължи натискът към правителството за по-адекватна информационна политика, която гарантира прозрачност в действията на властта.

Go back BG Online