Оценяват управлението на София
(24 часа) - 2005/5/30

Днес "Отворено общество" представя в х-л "Радисън" резултатите от програмата си "Граждански мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет".
Каква е политиката на градския парламент по управлението и разпореждането с публичните собственост и финанси, ще отчетат пред журналисти шефът на фондация "Аксес" Валерий Русанов и Петкан Илиев от Центъра за изследване на демокрацията. Ефективен ли е СОС в опазването на околната среда и в регламентирането на строителството, са другите фокуси на експеримента. Целта на мониторинга е да установи доколко работата на СОС отговаря на обещанията му от началото на мандата и доколко прозрачно се вземат решенията в него.
Анализът обхваща периода от 1 октомври 2004 г. до 31 март тази година. Осъществили са го 14 неправителствени организации, сред които "Аксес", "Блулинк", Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство, Център за изследване на демокрацията, клуб "Икономика 2000".


Автор: КРИСТИНА КРЪСТЕВА

Go back BG Online