Прякото договаряне в енергетиката -начин за връщане на подкупи
(24 часа) - 2010/4/21
Рискът за възлагане на неизгодни обществени поръчки в енергетиката е значително по-висок, отколкото в други сектори. Прякото договаряне в сектора е над 50% от поръчките, а това е най-удобният метод за контролирано връщане на подкупи към политически покровители. Това е един от изводите, направен от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) по повод изнесените данни за злоупотреби в енергетиката.
Експертите на центъра припомнят свой подробен анализ за корупционните практики в енергетиката, публи-куван през 2006-2007 г. Изводите и препоръчаните стъпки важат с пълна сила и днес, казват от центъра. Все още е в сила според тях липсата на конкуренция и неефективно държавно регулиране, които позволяват да се правят свръхразходи за сметка на потребителите. Не е отпаднало необоснованото използване на политически свързани посредници при вноса на газ и ядрено гориво и износа на ток. Още продължава също прикриването на злоупотреби и корупция чрез засекретяване на договори с мотиви за национална сигурност, технологична и екологична сложност, казват още от ЦИД.

Go back BG Online