Борисов иска евро ФБР
(24 часа) - 2005/3/3
Европейските държави могат да имат успех срещу организираната престъпност само ако се създадат общи европейски прокуратура, съд и полиция.
Това призова главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов на дискусия "Противодействието на организираната престъпност през XXI век", организирана от Центъра за изследване на демокрацията.
Според ген. Борисов е необходимо създаването на няколко федерални служби, които да действат в цяла Европа и да имат разпоредителни функции в отделните държави.
"Ако с британските служби работим по един транснационален канал за наркотици, знаете ли колко нарушения на законите трябва да направим, за да си обменим на момента разузнавателна информация" , каза генералът. Различията в използването на СРС и в законодателството пречат на международните операции, обясни той.
"Надявам се, че рано или късно както имаме единна европейска валута, така ще имаме и няколко федерални служби, които ще действат на територията на отделните страни. Защото в момента имаме свободно минаване на хора, стоки, капитали. Организираната престъпност може да ходи и да действа както си иска, докато ние сме принудени да действаме само съобразно законите на отделните държави" , коментира главният секретар.
"Подкрепям ген. Борисов за създаването на общи структури за ЕС, смятам, че това трябва да се отнася и за данъчната и митническата администрация. Трябва да се помисли и за създаването на органи с повече правомощия ", коментира предложението зам. финансовият министър Стамен Тасев. Според него е крайно време да се редуцират и банковата, данъчната и митническата тайна.
Шефът на новосъздадената във Великобритания Агенция за борба срещу тежката организирана престъпност Уилям Хюс пък отчете на форума, че разузнаването трябва да работи много добре, за да бъде разбран принципът на престъпните структури.
"Агенцията ни цели да намали вредата, която тежката организирана престъпност нанася на страната ни. Щетите се изчисляват на 30 милиарда евро", допълни Хюс.


Автор: БЛАГА ГЕОРГИЕВА

Go back BG Online