53% от жертвите не се оплакват в МВР
(КЕШ) - 2005/1/28
Наполовина са намалели престъпленията през миналата година в сравнение с 2001 г. - от 600 хиляди на 300 хиляди. Между 30 и 95 млн. лв. са откраднати от домовете, увредената собственост е между 10 и 30 млн. лв. Данните са от доклад на Центъра за изследване на демокрацията "Тенденции за престъпността в България". Анализът е на жертвите на престъпленията, а основният извод е, че повече от половината, 53 процента, не информират полицията за инцидентите.


Изследването е интересно със сравнението между данните, получени от жертвите на престъпления, и статистиката на Министерството на вътрешните работи. Ножицата е доста голяма. Оказва се, че много хора не намират смисъл да се оплачат. Обяснението им е следното: полицията няма да направи нищо според 46. 1%, няма доказателства според 42.5%. Близо 30 на сто от жертвите не смятат, че са пострадали толкова, че да се оплакват в МВР, а според 19.5 на сто семейството им ще се справи само. Страхът е на дъното на таблицата, само 3.7 на сто. А 6.3 процента от пострадалите изобщо не искат да си имат работа с полицията. Виктимизационното изследване (на жертвите на криминални деяния) използва две проучвания, извършени по методологията на Международния институт на ООН за изследване на наказателно правораздаване. Сравнява се и нивото на престъпността у нас с други 17 държави, използвали същата методология. Оказва се, че българинът доста по-рядко съобщава за четири типа престъпления - кражби в домовете, на автомобили, на лични вещи и грабежи. В световен мащаб латентността, или скритата престъпност, за която гражданите не са сигнализирали в полицията, нараства. В 17-те страни през 1997 г. тя е 35 на сто, но през 2002 г. този процент достига до 45.
Най-големият парадокс у нас се получава при съобщаването на кражбите на автомобили. Според жертвите те са 5400, а според полицията с... 1500 повече. Обяснението е, че много коли, които не са били в движение, се обявяват за изчезнали, а всъщност се продават за скрап. Обяснението за ниската латентност е изискването на застрахователите да се направи задължителна регистрация в полицията при кражба. Любопитно е, че 14.7 на сто от пострадалите от автообири отказват да ги обявят. Тук тълкованието на експертите от Центъра за изследване на демокрацията е, че е възможно да са си "откупили" обратно колите си от джамбазите. Още един парадокс се отбелязва при автокражбите - според полицейската статистика са открити 11.8 процента от откраднатите автомобили, но 52.4% от жертвите твърдят, че возилата им са се намерили...
Сравнение с международните проучвания показва, че рискът да станем жертви на нападения е по-нисък от повечето страни в ЕС и САЩ. От 16 изследвани държави България е чак на 14-о място, след нас са само Португалия и Япония. Начело е Австралия, следвана от Великобритания и Швеция. В центъра на таблицата, на девета позиция са САЩ.
Относителният дял на хората, станали жертви на престъпления, също е намалял от 17 процента през 2001 г. на 14 на сто през миналата година. Особено тревожна е една от причините за спада на криминалните деяния - според експертите от центъра нова е... демографската криза. Ниската раждаемост в началото на 90-те години ограничила и "рисковия контингент". Тенденцията ще продължи още поне 7 години, тъй като рекордният спад на раждаемостта продължи чак до 1997 г. Друг момент са падането на шенгенската "стена" и емиграцията на огромно количество хора, сред тях и на част от криминалния контингент, практикуващ занаята си в по-богатите държави в Западна Европа. Например само през 2002 г. в Холандия са разкрити 740 престъпления, извършени от българи. Сега "синдикатът" се е преселил в Испания, само за първите 9 месеца на миналата година там са разкрити 521 кримипрояви на нашенци. Естествено намалението на безработицата също си казва думата, а също и по-активното противодействие на полицията и изобщо на правоохранителните органи. В проучването се поставя акцент върху връзката безработица - престъпност. Оказва се, че пикът на безработицата през 2000 г. съвпада със своеобразен рекорд в броя на извършените убийства.


Автор: Мила Кънчева

Go back BG Online