Банкерите засилват корупционния натиск
(КЕШ) - 2004/4/16
Броят на осъществените корупционни сделки намалява. Регистриран е значителен спад и в броя на гражданите, които сключват незаконни сделки -
80 000, при положение че през октомври 2003 г. те били 114 000 човека. Въпреки че броят намалява, стойността на деянията, които са в разрез със закона, се увеличава. Това се дължи на увеличените финансови постъпления на българина според най-новите данни от изследването на "Коалиция 2000" и агенция "Витоша рисърч".


Проучването е направено в периода 1 - 16 март 2004 г., анкетирани са 1080 респонденти над 18 г. Една от основните тенденции според изследването е, че корупцията като значимост сред обществото намалява за сметка на престъпността. Най-вероятната причина за това е изместването на погледа на медиите повече към кримитемата през последния месец.
Личното участие на гражданите в корупционни действия бележи най-ниското си ниво през последните четири години - 0.3. Изключение прави единствено индексът, засечен през май 2003 г., който също е 0.3. Скалата, според която се измерват индексите, е от 0 до 10. Колкото повече числото е по-близко до нулата, толкова по-положителен е резултатът. Ако числото е близо до 10, значи нивото на корупция е опасно високо. Корупционният натиск върху гражданите от страна на служители в администрацията, полицията и други държавни институции също бележи най-ниското си ниво от четири години насам - 0.8.
Рушвети
Тенденцията при стойността на корупционните сделки е към покачване, сочат данните на "Коалиция 2000" и "Витоша рисърч". Дадените подкупи или подаръци от 101 до 200 лв. през март тази година скачат c 20% от октомври 2003 г. През изминалата година те са били 10.8%, а сега са 22.3%. Рушветите на дребно, т. е. тези до 100 лв., пък намаляват от 83.6% през октомври 2003 г. на 65.96% сега. Експертите посочиха, че стойността на корупционните сделки е излетяла на по-високи нива. Регистрирани са 1.5% обща стойност на корупционни форми от 501 до 1000 лв. и 1.3% за 1001 до 5000 лв.
Професия митничар
Отново митническите служители държат челното място в перото "Разпространение на корупцията по професионални групи". Въпреки това тенденцията е към трайно намаляване. За октомври 2002 г. делът на посочилите служителите по граничните пунктове е 79.2, през май 2003 г. - 74.3, а за март тази година цифрата е 70.6.
Траен спад бележат и служителите от съда, прокуратурата, данъчните служби.
Интересна се оказва тенденцията, че интервюираните граждани посочват дадена група за много корумпирана, но въпреки всичко казват, че е намалял корупционният натиск върху тях от тези групи. В челната десетка от най-корумпираните служители се включват още - адвокатите, полицейските служители, политиците и политическите лидери, министрите, лекарите, данъчните, кметовете и т. н. За най-слабо корумпирани данните показват представителите на неправителствените организации, журналистите, учителите и местните политически лидери.
Банкер на прицел
Перото "Корупционен натиск по професионални групи" показва интересни данни. Според тях почти двойно е скочил процентът на банкерите, които оказват натиск върху гражданите, от 4.2% през октомври 2003 г. на 8.3% за март тази година. Експертите обясняват това с простия факт: увеличили са се сключените сделки в страната. Корупционния натиск намаляват следователите, учителите и данъчните служители. Прави впечатлените, че процентът на университетските преподаватели, поискали подарък или рушвет, се колебае доста през последните четири години. Същото несигурно число се забелязва и при митническите служители. През изминалите две години те са били начело по натиск върху гражданите, но през март 2004 г. бележат огромен скок от приблизително 15.3 за октомври 2003 г. на 22.3% сега. Данните сочат, че в Топ 10 на най-силно оказващите натиск върху българите са освен митничарите, лекарите, полицаите, адвокатите, преподавателите в университетите, съдиите, бизнесмените са още банкерите, служителите в университетите и служителите в министерствата.
Корупционни фактори
Двата основни фактора за подхранване на корупцията според респондентите са стремежът на властимащите към бързо забогатяване и облагодетелстване от служебното им положение, сочат данните. Сред челната тройка се нарежда и определената като неефективна съдебна система. Въпреки че под секрет всички са казали, че тя се развивала добре след широкия дебат около реформата в тази сфера. Все по-малко хора посочват, че корупцията се подхранва от ниските заплати, от моралната криза на обществото в периода на преход, както и от особеностите на българския характер. Най-ниското място в класацията за факторите, които захранват корупцията, са наследените от комунистическото минало проблеми. Само 5% от анкетираните дават този отговор. В скалата се нареждат още липсата на строг административен контрол, несъвършеното законодателство и преплитането на лични със служебни взаимоотношения.
Проучването показва, че макар и с бавни темпове, податливостта на българина към корупция намалява. Вече се проявява или пълен отказ от плащане на подкуп за "допълнително стимулиране" при решаване на възникнал проблем с държавен служител, или търсене на алтернативен вариант.
Подобрение бележи и оценката на анкетираните по въпроса за работата на правителството. 34 - 45% от тях обаче са на мнение, че управляващите ни не правят абсолютно нищо, за да ограничат корупцията.
Кардиналният извод от проучването на "Коалиция 2000" и "Витоша рисърч" е, че корупцията намалява. Гражданите все по-рядко използват корупционни техники, за да постигнат целите си, а вече и не се поддават лесно на оказвания им корупционен натиск.Автор: Виктория Пенкова

Go back BG Online