Хазната губи 1.3 млрд. лв. годишно от измами с ДДС
(КЕШ) - 2005/10/21
"Не бих подкрепил отпадането на ДДС сметката, както и промените в ТЗ, отнасящи се до прехвърляне на предприятия с непогасени държавни вземания", заяви Васил Киров, шеф на Агенцията за финансово разузнаване.Категоричното му мнение е по повод предложението, направено от Константин Пашев, експерт от Центъра за изследване на демокрацията, за отпадане на ДДС сметката, която не е изиграла роля на спирачка за корупционната практика в данъчната администрация. Опростяването на данъчното законодателство, намаляването на данъчните ставки и разширяването на данъчната база чрез намаляване на различните облекчения и изключения до голяма степен биха ограничили възможността за данъчна корупция, смята Пашев. Това обаче е в противовес на направените констатации в доклада, че "намаляването на преките данъци през последните години не е довело до ограничаване на тяхното укриване и на свързаната с това корупция". Равнището на корупция в данъчната администрация остава високо. Като основна причина за това 52% от анкетираните служители посочват ниското заплащане. Срещу корупцията трябва да се действа не само с репресивни мерки. За постигане на резултати в противодействието на корупцията трябва да се търси в законодателната рамка и нормативната база, но по-важна е превенцията. Това заяви Бойко Коцев, зам. вътрешен министър.
Парламентарната Комисия за борба с корупцията ще информира обществеността за предприетите антикорупционни мерки по доклада, изготвен от 39-ото НС, обеща Бойко Великов, председател на антикорупционната комисия. Според данните в доклада най-големи са загубите за държавната хазна от нарушаването на Закона за данък добавена стойност (ЗДДС). За периода 2000 - 2004 г. действителният размер на установените щети от нарушения на Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) са средно около 600 млн. лв. до 1.2 млрд. лв. годишно, което е между 20 и 45% от приходите от ДДС. Това е четири пъти повече от оповестените данните на Главната данъчна дирекция (средно 280 - 3000 млн. лв.).
Като основен проблем за ефективното противодействие на корупцията Васил Киров посочи функционирането на правоохранителните органи и правосъдната система. Шефът на финансовото разузнаване изрази загриженост и недоволство, че от 100 разкрити престъпления само 11 са наказани, и предупреди, че ненаказуемостта на извършителите е мотив за корупционните практики. Според него схемите за източване на данъка са добре разработени и отлично организирани. Анализ, направен от Агенцията за финансово разузнаване на сигналите за мръсни пари от финансовата система, показва, че около 30% от тях са свързани с ДДС измами.Автор: Мая Иванова

Go back BG Online