Антикорупционни структури работят срещу солидно заплащане
(КЕШ) - 2003/6/6
Искаш ли легално да се възползваш от корупцията, да си добре хоноруван, да се уредиш с командировка в чужбина или по друг начин да усетиш материалните блага на този свят - стани статист в някой състав "Антимафия" или съответната комисия, финансирана от Народното събрание, в Американската агенция за международно развитие, в предприватизационни фондове на ЕС, програма ФАР или други подобни.Корупционните практики у нас са в постоянен цъфтеж поради свободата на кметове, министри, лобисти и разпоредители с бюджетни средства да преговарят с потенциални купувачи и да сключват сделки с обществени средства и собственост. В света повечето държави имат закон за сделките с обществени средства (ЗСОС), който процедурно регламентира изразходването на обществени средства, и никакъв министър или кмет не може да "договаря" със свои и чужди строителството на язовири, изграждането на автомагистрали, закупуването на автобуси или пък да си довежда концесионери. В Европа страните имат такъв закон след 1830 година, който непрекъснато се усъвършенства, а след 1990 г. транспонира с Директивите на Европейския съюз.
Ние нямаме Закон за сделките с обществени средства, но за сметка на това имаме Закон за обществените поръчки (ЗОП), който е компилация на европейските директиви във връзка с глобализацията и евроинтеграцията. Авторите на ЗОП не познават съществуващия у нас закон за инвестиционните намерения и търгове, приет на 5 април 1934 г. с указ №4 на Н. в. Борис III.
Последните три правителство и всички структури, занимаващи се с корупцията, не правят тръжен закон, не се занимават със законодателство, а провеждат анкети, мониторинг и създават администрации за изследване на следствието, но не и на причините. Досега две антикорупционни комисии потънаха в забвение, като от тях останаха само ведомости за възнагражденията им. Сега имаме още две комисии. Едната е към парламента, родена със скандал през октомври 2002 г., а другата е към Министерския съвет и носи сложното име Комисия за координация работата по корупцията. Въпреки че се намират на по-малко от 200 метра, те не си общуват може би защото няма в какво да си съдействат.
Президентството за авторитет предлага създаването на независима служба за борба с корупцията. И тя, разбира се, със състав и контрольори.
Върхът е създаденият през април т. г. Координационен център за борба с организираната престъпност и корупцията, в който влизат експерти на МВР, прокуратурата и финансовото министерство.
Във връзка с предстоящата евроинтеграция във всяко министерство има дирекция за това на щат. Освен това от външни донори са заделени значителни средства за мониторинг и обучение на българските чиновници. Но не и за внедряването на европейското законодателство за сделките.
Голям източник на средства и хонорари се оказа и Американската агенция за международно развитие (ААМР). Досега тя финансира няколко семинара и институти - "Етика в управлението", "Политическа академия", "Чисто бъдеще", "Прозрачност без граници", "Коалиция 2000".
Без да се намесва в създаването на тръжно законодателство по европейски модел, което трябва да хармонизира с Директивите на ЕС, част от средствата до 2005 г. ще се използват в посоки, отдалечени от насъщните им нужди. Ето някои от направленията, по които ще изтекат парите - девет малки гранта по $15 000 годишно на организации, които работят срещу корупцията в образованието, в местното самоуправление, за изграждане на омбудсмани и електронни неправителствени мрежи. Освен това "Коалиция 2000" ще бъде финансирана за омбудсман, местно самоуправление, корупционни индекси, незаконен трафик, антикорупционно образование, като ръководството на тези дейности ще се подпомага от ААМР. Антикорупционната комисия към МС ще бъде финансирана в издаването на бюлетин и създаването на Интернет страница, техническа помощ в работата по обществените поръчки и за установяване на "етични кодекси на държавните служители". Ще се отпуснат шест гранта от над $15 000 на фондации и асоциации за разследване на корупция, контрол за изпълнение на концесии, мониторинг на корупционни практики в общините и университетите. Предвижда се провеждането на курсове по разследване на корупционни техники.
Нерентабилно използваните средства, отпускани от донори за борба с корупцията и образование на чиновници, са грешка или тих саботаж за въвеждане на европейски практики при извършването на сделки, от които се облагодетелстват същите тези хора, които възпрепятстват предприсъединителните фондове чрез некомпетентност, ленност, премии и командировки.

Автор: Пенчо Васев

Go back BG Online