Пробивът срещу конфликта на ин
(КЕШ) - 2008/5/30
Един частен интерес (на малко на брой бизнесмени със сериозно влияние в парламента) нееднократно се налагаше над обществения

Конфликтите между частните и обществените интереси винаги привличат вниманието, ангажират емоционално и са повод за упражняване на икономически, юридически и други социално-изследователски умения. В някои случаи приоритет имат частните интереси (например права на интелектуалната собственост), друг път – обществените (ограничения за допълнителни доходи на държавните служители). Най-големият проблем в тази област е как точно обществото като цяло разбира кой е «интереса» му, каква е процедурата за агрегиране на частните интереси в обществени, и как се защитават те във вид на закони и наредби? Причината е много проста – през последните 18 години многократно ставахме свидетели как «правилата на играта» още в парламента пряко фаворизириха интереса на една малка част от бизнеса за сметка на цялото общество, а частният интерес сериозно и систематично увреждаше обществените. Дизайнът на масовата приватизация, която осигури много евтин механизъм за част от тогавашния елит за придобиване на контрола върху собствеността на голяма част от икономиката на България; поправката «Ванко 1» и отлагането на влизането в сила на закона за Черноморското крайбрежие са разнообразна част от случаите, в които общственият интерес е бил несправедливо пренебрегнат за сметка на частния.

…..

Бих препоръчал уреждането на установяването и предотвратяването на конфликт на интереси в обсега на чл. 6 да включи и неправителствените организации. В момента едва ли има публична институция без някой от ръководството й да участва в НПО. Разбира се, ако сте министър, кмет или секретар и сте загрижен за природата и сте в екологично НПО, участвате в сдружение на завършилите някой университет или в училищото настоятелство на децата си, спрямо които ведомството ви няма пряко отношение, никой не би имал нищо против. Обаче ако НПО-то е регистрирано на адреса на кметството, агенцията или друга публична институция, в която сте началник, ако повечето хора в него са ви служители и получавате финансова или организационна подкрепа от фирми и организации, на които вие давате поръчки, тогава вече ще попаднете в ситуацията на бившия шеф на пътния фонд. За всички е ясно, че това не е редно, и е крещящ конфликт на интереси, но по закон не е забранено.


Автор: Тодор Ялъмов, Икономическа про

Go back BG Online