Магистрати направиха публично обсъждане на промените в Закона на съдебната власт
(ПРАВИТ. БЮЛЕТИН) - 2000/11/20
Публично обсъждане на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт се състоя днес в Съюза на юристите в България. Организатори на семинара, в който участваха магистрати от цялата страна, бяха Министерството на правосъдието, Центърът за изследване на демокрацията и Алиансът за правно взаимодействие. Основен доклад за предлаганите изменения в закона изнесе заместник-министърът на правосъдието Димитър Тончев. Той изтъкна, че непрекъснатият процес на съдебната реформа като отражение на непрекъснатостта на реформата в обществото, налага и съответните промени в Закона за съдебната власт. Едно от основните изменения е свързано с подбора на кадри. Въвежда се конкурсното начало като основен принцип при назначаването на магистрати, осигуряващ качество на работещите в съдебната власт и прозрачност в процедурите. Предлага се и въвеждането на комплексна оценка и механизъм за нейното ефективно осъществяване както преди придобиване от магистратите на статут на несменяемост, така и при повишаване на място. Усъвършенства се и уредбата за избора на Висш съдебен съвет, както и правните възможности на ВСС при избор на член, който не отговаря на изискванията на конституцията. Проектът урежда по нов начин и квалификацията на магистратите. Определя се правната рамка на квалификацията и последиците й за развитието на магистратите в служебната йерархия. Със законопроекта се създава силова структура за охрана и съдействие на органите на съдебната власт. С отпадането на задълженията по изграждане на звено "Съдебна полиция" от Закона за МВР, тези функции следва да се поемат от специализирано звено към Министерство на правосъдието. Доклади по основните теми изнесоха експерти от Министерството на правосъдието. В дискусията бяха направени редица предложения от участващите магистрати, които ще бъдат взети пред вид при окончателната редакция на проектозакона.

Go back BG Online