На форум в София военни обсъдиха мерки срещу тероризма
(НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ) - 2005/11/19
България може да бъде полезна в установяването на траен мир в Косово и води преговори в тази насока на всички нива. Това декларира премиерът Сергей Станишев на международен форум за новите рискове пред сигурността. На обсъждането участва и главнокомандващия силите на НАТО и САЩ в Европа генерал Джеймс Джоунс.

Нито една демократична държава не може да се справи сама с тероризма, декларира пред военни и политици министър-председателят. В тази връзка той подчерта готовността на страната ни да съдейства за мирния процес в Косово.СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, Министър-председател на Република България:

- За да отговори на предизвикателствата на новите форми на тероризъм НАТО трябва да претърпи трансормации, обясни пред участниците главнокомандващия силите на алианса и САЩ в Европа генерал Джеймс Джоунс.

ДЖЕЙМС ДЖОУНС, Главнокомандващ на НАТО и САЩ в Европа:

- С оглед на съвременните асиметрични заплахи, проактивните действия са много по-добри, отколкото реактивните. Гъвкавостта на новите структури и бъзрината са жизнено важни, но те излизат скъпо. Трансформацията обаче позволява да се върши повече работа с по-малко хора.Генерал Джоунс подчерта, че със средствата, които отделя за отбрана България продължава да се придържа към страните-членки на алианса.Go back BG Online