Основни проблеми, пред които е изправена България*
(МОНИТОР) - 2000/2/2

февруари 99

април 99

септември 99

Безработица

58,4

64,1

64,6

Ниски доходи

51,3

49,1

50,2

Корупция

38,5

34,2

38,5

Бедност

31,6

32,9

37,1

Престъпност

45,4

39,1

32,4

Източник: система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.

*Бележка: 1) % на посочилите всеки фактор

2) Оценявани са до три алтернативи, поради което сборът от процентите надхвърля 100

Основни фактори, които влияят върху разпространението на корупцията* в страната (%)


февруари 99

април 99

септември 99

Стремеж към бързо забогатяване на тези, които са на власт

53,5

52,9

54,8

Ниските заплати

51,9

51,5

43,6

Несъвършеното законодателство

41,1

38,8

37,8

Липсата на строг административен контрол

35,2

36,4

33,8

Преплитане на служебните задължения с личните интереси

25,1

25,8

28,3

Неефективността на съдебната система

26.4

19,6

27,5

Моралната криза в периода на преход

19.4

19,4

19,4

Наследените от комунистическото минало проблеми

10.9

6,8

7,4

Особеностите на българската национална култура

5.7

6,9

4,7

*Бележки: 1) % на посочилите всеки фактор

2) Оценявани са до три фактора, поради което сборът от процентите надхвърля 100Go back BG Online