Подкупът - вход за елитните гимназии
(МОНИТОР) - 2005/1/19
При приема в елитни гимназии най-често се проявяват форми на корупция. Това е един от изводите от изследване за корупцията в образователния сектор у нас на Коалиция 2000, което бе представено вчера в резиденция "Бояна". Изследването озаглавено "Образование и антикорупция" и е финансирано от Американската агенция за развитие. В него е посочено какво досега е направено и са написани много препоръки и пожелания.
Корупцията в средното образование е по-слабо разпространена в сравнение с висшите училища. Равнището е различно в държавните, общинските и частните училища, разясни доц. Ивайло Тепавичаров. Той и неговият екип са препитали 193 ученика, 129 учители и 128 родители от училищата с най-голяма конкуренция при приема в София.
Сред установените корупционни техники са частни уроци на ученик, на който учителят преподава. Това е забранено от образователното министерство, но е твърде разпространена практика. Ходатайствата и събирането на такси за допълнителни педагогически услуги също са сред посочените форми на корупция.
Частните уроци на кандидатстуденти и на закъсали студенти е оценено като корупционно действие, вършено често от университетски преподаватели. Друго такова е помощ срещу услуги или заплащане при писане на курсови работи. Като най-често корупционно действие се оценява препоръчването и изпитването по учебници, написани от преподавателя по съответната дисциплина.
54.1 на сто от студентите и 61 на сто от преподавателите
приемат за корупционно действие извършването на услуга на
преподавател преди изпит. Покупката на учебник на преподавател е корупционно действие за 56 на сто от преподавателите и за 36 на сто от студентите.
65 на сто от студентите твърдят, че са чували за подкупи и услуги за вземане на изпити. Като най-подкупни се оценяват хабилитираните преподаватели, следвани от администрацията на вузовете. На по-ниско ниво е корупцията сред асистентите. Хранителна среда за подкупността е слабото публично говорене за проблема, поради страх от последици за обучавания. Най-разпространена е корупцията при висшите медицински специалности.
Според анкети сред 300 студенти и 100 преподаватели в СУ"Св. Климент Охридски", направени от фондация "Социален диалог" 64 на сто от преподавателите твърдят, че не са им предлагани подкупи, а само 10 на сто признават, че са получавали подаръци от студентите си.
Най-малка е корупцията във висшето образование, когато курсовете по дадена специалност са до 10 души, обави доц. Петя Кабакчиева от "Асоциация за социални изследвания. 85 % от студентите в такива курсове обявяват, че не са чували преподавателите им да са корумпирани. При курсове от 11 до 50 души този процент е 65, а над 100 души е 57%.
Сред посочените в изследването на Коалиция 2000 причини за корупцията в образователния сектор са моралната криза в обществото, кризата в семейните отношения и възпитание, липсата на материални условия за работа в учебните заведения и ниското заплащане на преподавателите.
Сред десетките препоръки какво трябва да се направи за намаляване на корупцията в образованието и въобще на това негативно явление в обществото ни се откроява антикорупционното образование и откритото говорене за проблема. Експертите препоръчват равномерност на лекциите срещу подкупността от втори до 12-и клас. Засега това обучение e свободноизбираем предмет. По данни на "Монитор" той се преподава в 358 от общо 3200 средни училища у нас.


Go back BG Online