130 000 сделки под масата вървят всеки месец
(МОНИТОР) - 2006/3/21
Между 120 и 130 хил. корупционни сделки е имало всеки месец у нас през последната изминала година. Това сочи докладът за оценка на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията, който ще бъде официално представен днес.
По тази сметка само за 2005 г. у нас са били разрешени под масата повече от 1,5 милиона случая. При население от по-малко от 8 млн. души, това означава, че една осма от българите са в постоянна корупционна схема на даване и прибиране. Ако обаче се вземе предвид фактът, че работещите българи са около 2,5 млн., то това означава, че 60% от тях са част от корупционната схема и реално участват в нея.
За сравнение в периода 1998 - 2004 г. основната тенденция е била постепенно намаление както на реалната, така и на потенциалната корупция в страната. Това се свързва най-вече със засилването на натиска на гражданското общество и бизнеса в този период. Покачването през последната година обаче е факт.
Политическата корупция, на която се обръща все по-голямо обществено и международно внимание след парламентарните избори през 2005 г. и с наближаване на членството на страната в ЕС през 2007 г., е един от най-силните фактори, които стоят в основата на увеличението на равнището на административната корупция в икономиката на страната през последната година.
Равнищата на потенциална и реална административна корупция в стопанската сфера са два пъти по-високи, отколкото при населението и остават устойчиво високи през последните пет години, сочи още докладът. Според изследването за 2005 г. се е увеличил и корупционният натиск върху бизнеса. Намаляват обаче частните фирми, които са склонни да дават рушвети.
Съсредоточаване на корупция има в сферата на обществените поръчки, концесиите, фондовете на ЕС, източването на ДДС. Пари или реципрочни услуги струва влизането в изпълнителната и съдебната власт. Целта на всичко това е улесняване на корупционните схеми и осигуряване на наказателна неприкосновеност.

Go back BG Online