Нивото на скритата икономика в България остава високо
(МОНИТОР) - 2005/2/2
Равнището на скритата икономика в страната остава относително високо, е основният извод от изследване на агенция "Витоша Рисърч" и Центъра за изследване на демокрацията за периода ноември 2002 - ноември 2004 г. Авторите са измерили индекса на скритата икономическа активност, който е производен от два компонента - заетост и натурално стопанство. Този индекс за ноември 2004 г. е 3.49 по 10-степенна скала. За сравнение през същия месец на 2002 г. е бил 3.46. По-ниска стойност от 3.33 бележи през март 2004 г., а през февруари 2003 г. е бил 3.47.
През 2003 г. е регистрирано значително ограничаване на проявите на скрита икономика при трудово-правните взаимоотношения, вследствие на предприетите от правителството мерки. През 2004 г. обаче отново се проявява тенденция към увеличаване на случаите, при които работници са осигурявани на по-ниски от реалните си трудови възнаграждения. Увеличават се случаите, в които изобщо не се сключва договор за допълнителна трудова дейност. Като цяло, през изминалите 2 години все повече намалява делът на хората, които се занимават със законни, но нерегистрирани официално трудови дейности, пише още в доклада.
Една от най-забележимите и постоянни тенденции е трайното спадане на дела на случаите, в които не се издават данъчни документи за извършени покупки или услуги.
Няма промяна в нивото на спестяванията на българите. Повече от две трети от тях заявяват, че никога не са имали пари настрани.
Делът на натуралното лично стопансство намалява, но остава все още висок. 28.3 на сто от населението разчита на собствена продукция за задоволяване на нуждите си от хранителни продукти. Много малко от произведеното в личните стопанства отива на пазара.
Освен в семейни стопанства част от населението е ангажирана с различни услуги срещу заплащане. Делът на тези трудово активни хора се е повишил от 2.8 % през 2002-а на 4.8 % през ноември 2004 г.
По отношение на стриктното плащане на месечни сметки и данъци продължават да преобладават нагласите хората да се издължават навреме, независимо че за над две трети от домакинствата това създава напрежение в бюджетите им.

Руслан Стефанов: Мерките бяха ефективни за кратко
Мерките, които правителството предприе през 2003 г., бяха ефективни, но за кратко време, заяви един от авторите на изследването Руслан Стефанов от Коалиция 2000. Според него сега се забелязва тенденция на връщане на нивата на "скритата" икономика от 2002 г. Причината е, че средата не се подобрява с необходимия темп, който би удовлетворил бизнеса и затова той не вижда причини да поддържа растежа на заетостта. Бизнесът иска да види дали инвестициите, които е направил, могат да се върнат и за какъв период.
Няма предписани правила за това какви конкретни мерки трябва да се предприемат, освен следване на приоритетите, прекъсване на политическия чадър върху нелегалните доходи, ефективна съдебна система спрямо организираната престъпност. Без тях не можем да очакваме дългосрочна промяна в отношението на хората, а това пречи и на нормалното функциониране на пазарната среда, заключи експертът.

Go back BG Online