Четвърти сме в Европа по софтуерно пиратство
(МОНИТОР) - 2005/10/26
България е на четвърто място в Европа по ниво на софтуерното пиратство, сочи доклад на фондация "Приложни изследвания и комуникации", озаглавен "Иновации.бг: Иновационен потенциал на българската икономика". 71% от използвания в страната ни софтуер през 2004 г. е бил нелегален, като по този показател на Стария континент ни изпреварват само Украйна (91%), Русия (87%) и Румъния (74%).
В световен мащаб България се нарежда на 22-о място по ниво на софтуерното пиратство за миналата година, показва докладът.
Но стойността на този показател има подобрение в сравнение с информацията за 1994 г., когато нелегалните програмни продукти са били 91% от целия използван софтуер у нас. Подобряването на ситуацията оттогава досега се дължи основно на предприетите правителствени мерки, твърдят експертите.
Софтуерното пиратство обаче е само част от проблема за правовата защита на интелектуалната собственост у нас. А тя е в основата на мотивацията за създаване на иновации, алармира докладът. Поради публичния характер на знанието и иновациите, без наличието на добри гаранции за защита от конкурентно копиране на нововъведения, откривателите няма да получават необходимата възвращаемост за своите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и ще спрат да ги правят. Фирмите, отделящи внимание на защитата на интелектуалната собственост, са тези, които могат да трансформират идеите в продукт с пазарна стойност и да повишат своята конкурентоспособност. В момента защитата на интелектуалната собственост у нас е добре уредена правово, но реалното приложение на закона е все още незадоволително, обясняват специалистите.
Изобщо, правната защита на собствеността в страната ни е най-слабото ни звено според индекса на икономическа свобода в България, твърди докладът. Това се дължи на значителния дял на сивата икономика, нелоялната конкуренция и сравнително слабото прилагане на законите, регулиращи конкуренцията. Тези предпоставки създават правна несигурност за предприемачите, висок разход на време и корупция, твърди докладът, изготвен под редакцията на професор д. ик. н. Марин Петров, председател на Експертния съвет по иновации, фондация "Приложни изследвания и комуникации", също така преподавател в Университета за национално и световно стопанство, и Руслан Стефанов, координатор на проект "Икономическа програма" в Центъра за изследване на демокрацията.

Go back BG Online