Фирмите укриват един на всеки
(МОНИТОР) - 2008/5/28
20% от предприятията у нас са в сивата икономика, твърдят от БСК

14% от българите са получавали допълнително заплащане в плик през 2007 г., а предприятията са укривали един на всеки пет лева оборот.
Въпреки изсветляването на част от сивата икономика през последните 5 години след намаляването на преките данъци през първото тримесечие на 2008 г. все още 1,7 млн. души остават извън работната сила, се казва в анализ на Центъра за изследване на демокрацията, цитиран от Dnes.bg.
Сивата икономика у нас формира между 25 и 30 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, сочат данните на Българската стопанска камара (БСК). Според данните на камарата сериозна част от сивата икономика у нас е стимулирана от многобройните разрешителни и регулативни режими, пред които е изправен българският бизнес.
Според БСК родните фирми все още не могат да постигнат достатъчна конкурентоспособност заради регула-
торните режими в страната, които оказват негативно влияние върху бизнеса на национално и регионално ниво. Почти 2000 са различните видове разрешителни режими, които преследват българския бизнес. Повечето от тях са въведени от общините.
Тази година българската икономика се нарежда на 39-о място в най-реномираната ежегодна класация на конку-
рентоспособността на икономиките - IMD World CoMpetitiveness Yearbook 2008, припомниха от Центъра за изследване на демокрацията: конкурентоспособността на България през 2008 г. е оценена в сравнителен план сред 55-те водещи световни икономики. Прeз 2006 и 2007 г. България заемаше 41-во място, като основните предизвикателства пред кон-
курентоспособността на страната бяха тежките бюрократични и регулаторни пречки пред бизнеса, нелоялната конкуренция, институционална недостатъчност, сива икономика и корупция, инфраструктурата и човешките ресурси. Тази година българската икономика се нарежда с две места по-напред - на 39-о място.
Основните предизвикателства пред политиката за понататъшно органичаване на сивата икономика ще бъдат разисквани днес по време на кръглата маса за сивата икономика в България, организирана от Центъра за изследване на демокрацията.
В дискусията ще участват министърът на финансите Пламен Орешарски, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, министърът на вътрешните работи Михаил Миков, кметът на София Бойко Борисов, посланикът на Холандия Вилем ван Ее, председателят на Сметната палата Валери Димитров, председателят на БТПП Божидар Божинов, председателят на БСК Божидар Данев и др.Автор: МИРОСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА

Go back BG Online