Обществените поръчки и келепирът от властта
(МОНИТОР) - 2002/3/13
Законът за обществените поръчки (ЗОП) бе внесен от МС в Народното събрание след трета редакция. Въпреки че такъв закон няма в ЕС, НДСВ, подавайки се на синдрома за келепира от властта, прескочи своето намерение за борба с корупцията, публичност и регламентиране на конкуренцията, което ни отдалечава от Закона за търговете с обществени средства (ЗТОС), познат в ЕС като "Код дю марше пюблик".

Този закон е процедурен и много унифициран по структура, провеждане, управление на търговете - сделките с обществени средства. Редакцията, провеждането на търга, договарянето на сделка във Франция, Сирия, Англия, Мароко се извършва по една и съща схема и последователност и с еднакви правила за гарантиране публичността, равнопоставеността и конкуренцията. Всяка държава си има ЗТОС, възникнал във Франция и Белгия след декември 1836 г.

Законодателството в интерес на държавните инвестиции се усъвършенства и във Франция се допълва редакцията с Декрет от 17 юли 1964 г.

След 80-те години САЩ, яхнали вълната на технологичния напредък, се устремиха към глобализация на пазарите за стоки и услуги и ето след 1992 г. се появиха Директивите на ЕС за държавни поръчки. Те са опит за реконструкция на правото в ЕС, касаещо националното законодателство за търговете, което за европейските страни има над 100-годишна история.

Във всяка директива е направена следната препоръка: "Тази Директива не засяга задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране с националното законодателство за търговете"… И още "Стойността на праговете в национална валута се преразглеждат на всеки 2 години."

В страните на ЕС Закон за обществените поръчки няма. Там се признава националното законодателство.

Въпреки че у нас сме имали закон за търговете (ІІІ сесия на НС от 5.04.34 г. и Указ № 4 на Н.В. Борис ІІІ), бившите соцстрани (Литва, Латвия, България и пр.) бяха заставени да въведат Закон за обществените поръчки след неумело обединяване на текстове от публикуваните директиви. Въведоха ни и праговете за задължителност на търга, еднакви с тези от ЕС. Но те по националното законодателство са различни в ЕС и търга се провежда при стойност на предприеманите разходи над 40 000 щ.д. с ДДС. Праговете при процедура по директивите са 200 000, 600 000 и 5 млн.екю без ДДС, т.е. 5-10 пъти по-високи!

Управлението на тръжните сделки се осъществява навсякъде от Централна комисия по сделките към Министерство на икономиката или финансите, съставена от три секции: правна, техническа, финансова и с участие на експерти и от Сметната палата. Те се назначават от премиера. За всяка сделка се представя информационен фиш за централизиране и анализ на извършената сделка.

В страните от ЕС сделките след търг се регистрират в централната комисия по сделките, а тези, извършени съгласно директивите, не се регистрират и не подлежат на анализ. В предишния и новия вариант на ЗОП продължава да се предвижда съставянето на Наредба за обществените поръчки под праговете, което е пълен абсурд, не само за страните от ЕС, но и за тези от Третия свят. Въведените нови практики и нови понятия - четири вида конкурс с прагове за задължителност на търга от 10 до 600 000 лева са самодейност, отличаваща ни от ЗТОС и от директивите.

Сакрална част на ЗОП е създаването на Държавна агенция по обществените поръчки! Тя "ще осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки, като самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка с председател и заместници, назначавани от министър-председателя."

Създаването на нови агенции за след приватизационен контрол и за обществените поръчки няма нищо общо с декларациите за намаляване на чиновниците, което би могло да се изпълнява от Централна комисия по сделките към Министерство на икономиката.

Загадъчно е защо всички национални семинари на антикорупционна тема с участието на комисиите “Антимафия”, за етика в управлението "Прозрачност без граници", "Коалиция 2000-чисто бъдеще" се финансират от Американската агенция за международно развитие и Асоциацията на юристите - Правна инициатива за Централна и Източна Европа, и на тях никога не присъствуват експерти от страните на ЕС? Дали целта е европейска интеграция без тях?

Досега в НС са внесени 3 версии на ЗОП. Ще ни напишат още две. Стотици сделки се извършват без търг, стотици се разследват в съда. Кураж за нарушения ни се дава от министри, особено с "безконкурсно избиране" на консултанти за митниците с англичани и за "Сделката на века Горна Арда" с италианци, които за 4 месеца трябва да изяснят технико-икономическата целесъобразност, въпреки че техните професионални референции датират от 2 г. само.

Към какво антикорупционно законодателство вървим в тайните битки на лобистите за внедряване на привилегии и преиначаването на европейския закон за сделките с обществени средства?


Автор: Инж. Пенчо Васев

Go back BG Online