39-и сме в света по конкуренто
(МОНИТОР) - 2008/5/14
Тази година българската икономика се нарежда на 39-о място в ежегодната класация на конкурентоспособността на икономиките IMD World Competitiveness Yearbook 2008, съобщиха от Центъра за изследване на демокрацията.
България за трети път е включена в класацията на IMD. Тя оценява международната конкурентност на страната по това, как работи икономиката (макроикономическа оценка на конкурентоспособността), как работи правителството, как работи бизнесът и с каква инфраструктура разполагат (базова инфраструктура, технологична и иновационна инфраструктура, здравеопазване и образование).
Конкурентоспособността на България през 2008 г. е оценена в сравнителен план сред 55 световни икономики. През 2006 и 2007 г. България заемаше 41-во място, като основните предизвикателства пред конкурентоспособността на страната бяха тежките бюрократични и регулаторни пречки пред бизнеса, нелоялната конкуренция (институционална недостатъчност, сива икономика и корупция), инфраструктурата и човешките ресурси.


Go back BG Online