Нестопански организации искат данъчни облекчения
(МОНИТОР) - 2001/11/15
Облекчение до 10% от положителния финансов резултат за юридическите лица с нестопанска цел и окончателен данък при даренията и спонсорствата от 15%, поискаха вчера представители на Международния център за нестопанско законодателство, Центърът за изследване на демокрацията и български фондации.

Според тях данък върху дивидентите, начислени или изплатени в полза на юридически лица с нестопанска цел, трябва да отпадне. Общото влияние върху бюджета от тези промени е 3 048 000 лева, изчислили фондациите. С приемането на предложените промени приходите в държавния бюджет ще се намалят под един процент, а ефектът върху нестопанските организации и тяхната дейност ще е голям, коментира Стефан Кингелхофър, вицепрезидент на Международния център за нестопанско законодателство.


Go back BG Online