Даваме по 600 000 подкупа на година
(МОНИТОР) - 2003/11/13
През последната година в България са били осъществени 600 хил. корупционни действия, а броят на инициираните е бил 1 160 000. Това съобщи Александър Стоянов от "Витоша рисърч" при представянето вчера на корупциония мониторинг на "Коалиция 2000" за месец октомври.

Стоянов заяви, че въпреки запазващата се стабилност на съвкупния индикатор на реалната корупция в страната, резултатите говорят за увеличение на средномесечния брой корупционни действия. Данните на изследването показват, че корупционните действия през октомври са скочили с повече от 14 хил. спрямо тези от юли и с над 26 хил. спрямо тези от месец май.

Гражданите са отговорили, че разпространението на корупция е най-високо в митниците, съдебната система, системата на МВР и здравеопазването, каза Стоянов. Според него, през последните месеци има спад в институционалното разпространение на корупцията, но той е твърде слаб, за да може да се говори за съществени успехи в борбата с проблема. Най-добро подобрение имат прокуратура и следствие, каза още социологът.

16.6% от контактувалите с университетски преподаватели са посочили, че им е бил оказан корупционен натиск, сочи изследването на Витоша Рисърч. Стоянов заяви, че предстои конкретна работа по проблема с корупцията във висшите училища и за целта се подготвя изследване в университетите. За сериозността на проблема, той се аргументира с факта, че във второ поредно изследване университетските преподаватели са на челна позиция по показателя корупционен натиск. Лекарите са също с 16.6% по този показател, а на трето място с 15.3% са посочени митническите служители.

Стоянов заяви, че се запазва тенденцията към увеличаване дела на случаите, при които подкупът е до 100 лв. - всеки осем от десет.

Разпространение на корупцията сред институциите


Май 2002
Окт. 2002
Ян. 2003
Май 2003
Юли 2003
Окт. 2003


Институции


Митници
33.2
30.4
53.3
50.0
54.1
49.5

Съд, съдебна система, правосъдие
23.5
28.5
48.2
42.9
45.3
42.0

В системата на МВР(в т.ч. на КАТ, в следствие)
20.6
19.9
28.6
30.6
30.9
33.9

В системата на здравеопазването
25.6
20.6
27.3
27.6
30.9
27.8


* стойностите са в проценти. Запитаните са посочвали до пет поради което сборът от процентите надвишава 100


Go back BG Online