Петканов: Ирландия е нашият модел за конфискуване
(МОНИТОР) - 2004/3/3
"Има два модела за конфискуване на имущество, придобито по престъпен начин ­ ирландски и континентален. Ирландският модел е по-добрият и ние избрахме него." Това заяви вътрешният министър Георги Петканов на дискусия в хотел Шератон, организирана от Коалиция 2000 по законопроекта на МВР за конфискациите.

На кръглата маса беше представен опитът на Испания, Франция и Ирландия. Според министъра при континенталния модел всичко се движело в рамките на наказателния процес, понеже в страните от стария континент наказателните закони имали по-широко приложно поле. Докато в Ирландия се допускало и специфично гражданско производство, в което да се отнема придобитото по престъпен начин. По тази причина законопроектът "Петканов" предвижда процес за запориране и конфискуване на имущество дори когато наказателното производство е невъзможно, но съществува "основателно предположение" за престъпна дейност.

"Съдът винаги е окончателният арбитър", обясни Феликс Маккена, говорител на Бюрото по незаконно придобито имущество в Дъблин, Ирландия. В своето изложение гостът внимателно разясни, че конфискация се допуска само след осъдителна присъда. Ако няма данни за наказателно преследване, но има елементи на данъчно престъпление, финансовата преписка може да завърши и с данъчно облагателен акт.

От изложения от гостите опит стана ясно, че и във Франция и Испания до конфискация се стига само след влязла в сила присъда. Преди това могат да се налагат само обезпечителни мерки, наричани "временни" или "блокиране".

Представители на съюза на съдиите и на адвокатската колегия изказаха резервите си към проекта "Петканов" и настояха за експертиза от специалисти по наказателно и гражданско право.


Go back BG Online