Половината престъпност e нерегистрирана
(МОНИТОР) - 2005/1/25

През периода 2001-2004 г. регистрираната престъпност в България намалява, според доклада на Центъра за изследване на демокрацията(ЦИД) "Тенденции на престъпността в България: полицейска статистика и виктимизационни изследвания".
В същото време около 53 на сто от престъпленията не се заявяват в полицията от жертвите, а и МВР не регистрира значителна част от посегателствата.
Докладът представлява опит за независима оценка на състоянието на престъпността. Той се основава на сравнение между официалната криминална статистика и алтернативни данни за престъпността, получени чрез представителни национални изследвания на жертвите на престъпления.


Go back BG Online