Лек спад на скритата икономика
(МОНИТОР) - 2005/10/29
Нивото на скритата икономика в България бележи лек спад. Това е отчетено в проучване на Центъра за изследване на демокрацията(ЦИД), направено сред собственици на 400 фирми. То бе представено вчера на международна конференция в София. Скритата икономика обединява неформалния, сивия и черния сектор. В изследването е мерен индекс за възприятие за нивото на скрита икономика по скала от 0 до 10. Сумарно за страната за октомври 2005 г. той е 2.82. За сравнение през април 2004 г. е бил 3.01, а най-висок е при първото му измерване през декември 2002 г.-3.85. При равнище над 5 се смята, че положението е критично и държавата е твърде слаба. Индексът се прави на анкетен принцип с представители на бизнеса в сферите на производството, строителството търговията и услугите. Отчита се и факта, че около 70 на сто от фирмите у нас са в обслужващата сфера, което прави индексът за скрита икономика сравнително висок.
Първият компонент на скритата икономика е неформална, която е законна, но не се отчита в брутния вътрешен продукт и дейностите от нея не се наблюдават. Най-общо това са личните стопанства, в които се произвеждат продукти за самозадоволяване на домакинствата. Вторият компонент е полузаконната сива икономика. Тя е легална, но при нея не се отчитат пред властите части от продукцията, укриват се данъци, наемат се работници на фиктивни договори, калкулират се по-големи от реално направените разходи. Третият е черната незаконна криминална икономика, която генерира печалби от контрабанда на стоки, трафик на наркотици, хора, крадени коли. Според експерта от Центъра за изследване на демокрацията делът на сивата и черната икономика у нас е около една трета от БВП или около 6 милиарда лева. Една пета от него е пък делът на криминалната икономика.
На конференцията бе представено и друго изследване за икономиката в сянка в 10 страни в преход. То е правено от холандския институт "Региоплан" по поръчка на Европейската комисия. Данни от него, според директора на "Региоплан" Пиет Ренои, са взети под внимание при съставянето на последния критичен мониторингов доклад на ЕК за страната ни. Той бе публикуван на 25 октомври. Според холандското изследване България и Румъния са поставени в групата на страни с високо ниво на скрита икономика. За нас е отчетено, че сивият сектор е около 30 %, а черният 14 на сто. Отличници са Чехия, Естония и Словакия, при които се отчита ниско ниво ­ до 13 %. То е по-малко от това в Германия-17 на сто. На средно ниво с равнище на скрита икономика от 14 до 23 % са Полша, Словения, Унгария, Литва и Латвия.

Автор: Велислав Русев

Go back BG Online