Подкупите у нас - вече над 1000 лева
(МОНИТОР) - 2004/5/13
Подкупите в България вече са в четирицифрени суми, стана ясно вчера, след оповестяването на резултатите от проучване на "Коалиция 2000" за корупционната обстановка в страната ни.

Изследването е за периода от 20 март до 20 април и според социолозите, представителите на българския бизнес са отчели намаляване на общото ниво на корупция в страната в сравнение с предишните няколко изследвания.

Въпреки че броят на осъществените корупционни сделки намалява, продължава да расте размерът на плащанията "под масата", сочи проучването.

Подкупите при възлагане на обществени поръчки например все по-често се обвързват с размера на сделката и нейната значимост, показват резултатите.

Всеки шест от десет фирми са платили над 1000 лева подкуп, а една пета от бизнесмените, които са успели да спечелят конкурс за обществена поръчка, са платили над 5000 лева за това.

Това е и причината бизнесмените да продължават да са скептици по отношение на успехите на правителството в борбата с корупцията и тя все още се определя като най-сериозния проблем на страната ни.


Go back BG Online