76% от децата гледат бой в училище
(МОНИТОР) - 2008/12/19
Почти 76 процента от децата от 5 до 12 клас са били свидетели на насилие в училище през последните 4 месеца. Това показват данните от проучване в 5 софийски училища, извършено в рамките на съвместен проект на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Асоциация "Родители", подкрепен от швейцарската фондация "Оук" и програмата "Безопасен Интернет" на Европейската комисия.

От анкетираните близо 350 деца 26,8 % посочват, че през последните 4 месеца често са били свидетели на насилие в училище, а други 48.8 на сто избират отговора "понякога". Около 78 процента от децата посочват, че през този период са виждали често или понякога насилие по телевизията, 72.6% - на улицата, 59.5 на сто - в Интернет, 27.4 % - при мобилните комуникации, а 10.4% са станали свидетели на насилие вкъщи. 35.1 процента от децата признават, че сами са участвали в някаква форма на насилие в училище през последните 4 месеца. От тях 18.8 на сто посочват, че те са били по-скоро в ролята на жертва, 16.7 % признават, че са били по-скоро инициатори, а 58.6 % са били странични наблюдатели. Около 30 на сто от децата са участвали в насилие на улицата, 22.6 % - в Интернет, 14.9 % - през мобилните комуникации, а 11.6 % - в собствения си дом.

Go back BG Online