Половин България подкупвала доктори
(МОНИТОР) - 2007/7/24
71 % давали рушвети при раждане, 68 на сто при операции, сочат данни на Центъра за изследване на демокрацията

48, 4 % от българите са подкупвали доктори, за да получат направление за специалист или за постъпване в болница.
Това сочат данните от проучването на Центъра за изследване на демокрацията на тема "Корупцията в здравеопазването".
42, 9 % от народа не крие, че е давал рушвет, за да се докопа до документ за безплатни изследвания. 23,9 на сто са плащали на доктори, за да бъдат по-добре обслужвани по време на лечението си в болница, а 20, 7 % са "благодарили" с подаръци и пари в пликове за операции.
За да се класират за скъпоструващи лекарства за себе си и за свои близки подкупи са давали 8,2 на сто от българите, а 5 % са плащали, за да си осигурят животоспасяващи процедури като хемодиализа и химиотерапия.
Под масата са получавали подаръци и пари в брои санитари и медицински сестри, признават 18,9 от участниците в проучването. Системата за мониторинг на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията показва двукратно увеличение на дела на гражданите, които посочват сферата на здравните услуги сред тези с най-голяма корупция: от 20% през 2002 г. до 40% през 2007 г.
Първенство
Близо две трети от гражданите смятат, че почти всички или повечето лекари са замесени в корупционни практики, като по този показател лекарите се нареждат веднага след митничарите и представителите на съда, прокуратурата и полицията, изпреварвайки данъчните служители, политическия елит, министри и кметове. По споделен личен опит за корупционен натиск, лекарите оглавяват класацията в системата за мониторинг на коруцпията, като за последните 5 години са се изкачили от четвърто на първо място.
По-високият процент случаи на корупционен натиск изведени от личен опит може да отразява по-висок процент на контактите с лекари, отколкото с митничари, или полицейски служители. Но този резултат със сигурност означава, че корупцията в здравеопазването засяга повече хора отколкото корупцията в която и да е друга професионална група, т.е. щетите от нея се понасят от най-широки обществени кръгове
Челен опит
Най-често срещаните корупционни практики в здравеопазването са свързани с даването на подаръци или плащането на определена сума извън официално регламентираните такси. За разлика от други типове "малка корупция" при този крайният потребител на здравни услуги е обект на корупционен натиск без да има голям личен избор относно корупционното си поведение, твърдят от Центъра за изследване на демокрацията. Това е типичен случай, в който даващият подкупа е жертва, а не съучастник и облагодетелстван. Пациентът дава подкуп за да получи здравно обслужване на съответното качество, което му се полага като здравно осигурен.
Погред от вътре
Още по-показателен за съществуването на корупционни рискове и практики в здравеопазването е "погледът от вътре", т. е. анкетите сред лекарите. По данни на Министерството на здравеопазването, около 2/3 от интервюираните потвърждават наличието на такива практики с различна степен на интензивност (понякога, често, или постоянно). Най-голям е този процент при помощта при раждане (71%), и при операциите (68%). Значителен е процентът на потвърдилите нерегламентирани плащания за оказване на непрофесионални грижи на болните (хранене, обличане и т.н.), както и за покана за дарение при постъпване в болница (54.5%).

Само в Албания и Румъния умират повече бебета
На Балканите единствено Румъния и Албания имат по-високи стойности на смъртност при новородените. В България вероятността едно дете да умре, преди да е навършило 5 години е около три пъти по-висока в сравнение с ЕС. Най-честите причини за високата смъртност при новородените са преждевременните раждания, болести на дихателната система и различни инфекции, сочат данните на Центъра за изследване на демокрацията.
Броят на хората с увреждания пък е нараснал 3 пъти през годините на прехода, като броят на новорегистрираните случаи е почти два пъти по-голям от средния за ЕС и е един от най-високите в света.Реформата буксува, болните негодуват
Здравеопазването e един от секторите, в които реформите са в застой. Значителна част от населението загуби достъп до здравни услуги, а тези, които имат, не са доволни от нивото на медицинска помощ. Техническото оборудване е старо, персоналът не е достатъчно мотивиран, а корупцията е широко разпространена.
Задълбочаващите се проблеми в здравния сектор у нас сочат, че здравната реформа се е отклонила от оптималните решения, твърди докладът на Центъра за изследване на демокрацията.
Антикорупционните мерки в здравния сектор, особено чрез етични кодекси за поведение и горещи линии, едва ли могат да дадат съществен резултат без да се засегнат структурните причини за корупцията.Текст към снимка:Най-много пари пациентите твърдят, че дават след операции.


Go back BG Online