Последни сме по производителност сред 55 най-развити страни в света
(МОНИТОР) - 2007/5/10
България е на последно място по производителност и ефективност на бизнеса измежду 55 водещи световни икономики, сочат данните от тазгодишната класация на швейцарския International Institute for Management Development /IMD/. Проучването, очертаващо тенденциите и предизвикателствата пред страната ни, бе представено вчера от Центъра за изследване на демокрацията /ЦИД/.
Показателен за мястото на българския бизнес в сравнителен план е и сривът, който той отбелязва само за година ­ от 42-ро място през 2006 г. на 54-то през 2007 г., обясни доц. Константин Пашев, старши икономист в ЦИД. Въпреки това, по общия показател, с който се измерва международната конкурентоспособност, страната ни се нарежда на 41-во място, изпреварвайки държави като Италия, Русия, Румъния, Турция, Бразилия, Аржентина, Полша.
В класацията на IMD и годишникът за конкурентността на икономиките World Competitiveness Yearbook, който института издава, България участва за втора година. Критериите, по които се правят измерванията, са 4 ­ как работят икономиката, правителството, бизнесът и какво е състоянието на инфраструктурата, разбирана в най-широк план, вкл. качество на човешкия капитал, технологиите и науката. Използват се както твърди статистически данни, така и самооценки от страна на бизнеса, а целта е да се види доколко привлекателна за инвеститорите е дадена икономика.
Проучването показва, че по ефикасност на своята дейност големите корпорации у нас също бележат спад ­ от 43-то на 53-то място, докато при малките и средни фирми този показател остава постоянен ­ 48. Сред недостатъците в работата на бизнеса се сочат още растящия глад за квалифицирани кадри, недостатъчния опит на мениджърите, обучението на персонала, неефективност на различни управленски практики. Фирмената задлъжнялост и недостатъчно развитата у нас фондова борса също се превръщат във фактори, които спъват работата на бизнеса.
Като негови предимства изследването сочи ниските разходи за труд. Според Константин Пашев обаче това е привидно конкурентно предимство за българския бизнес, защото не всички разходи се отчитат от статистиката, от една страна, а от друга ­ самият труд е непроизводителен.
Парадоксално в оценките на IMD работата на правителството е далеч по-напред в класацията в сравнение с бизнеса ­ 38-мо място. Предимствата за това са ниския данък върху печалбата, който ни отрежда престижното 2-ро място, намаляването на държавния дълг и поддържания бюджетен излишък, заради който и фискалните рискове са по-малки.
Тази година България има подобрение и в областта на ефективността на икономиката ­ от 39-то на 31-во място. Като причини са изредени силните ни позиции в областта на привличането на чужди инвестиции, международната търговия и увеличаването на износа, както и приходите от туризъм. Недостатъци са дефицитът по текущата сметка и инфлацията, която е доста по-висока, поставена в сравнителен план с другите страни.
Според експертите от ЦИД незавидното място на бизнеса ни в тазгодишната класация идва от прекомерно песимистичните му самооценки, очаквания и резервираност. Те вероятно са плод на новата конкурентна среда, в която България попадна с влизането в ЕС, смята доц. Пашев.
Колкото до инфраструктурата, чието място е 41-во, най-критичните є места са огромната енергоемкост на икономиката и критичното влошаване на образователната система. Именно инвестициите в човешки капитал и иновации, а не наливане на пари за пътища, трябва да станат приоритет, препоръчаха от ЦИД.


Корупцията гони инвеститори

Загубите на конкурентоспособност заради корупция у нас са много по-големи от фискалните. Освен това корупционните скандали в българските институции са много лош сигнал към чуждите инвеститори. Това заяви Руслан Стефанов, експерт в Центъра за развитие на демокрацията. Стефанов направи този коментар във връзка с последния скандал в българските институции.
Експертът допълни, че страната ни има около 1 милиард лева фискални загуби заради корупция. Много по-голям проблем е изборът на неподходящи фирми в различни търгове ­ т.е. не най-конкурентоспособните участници.


Автор: Валентин Георгиев

Go back BG Online