Корупция за 2 милиарда
(МОНИТОР) - 2007/4/24
Само за миналата година в България подкупите са погълнали над 2 млрд. лв. С 1 млрд. лв. е ощетена страната от корупционни практики при обществените поръчки, с 800 млн. лв. - при замяната на земи и управлението на държавна собственост, с 300-400 млн. лв. от контрабанда през безмитните магазини. Това сочи доклад на Центъра за изследване на демокрацията за оценка на корупцията през 2006 година. Страната ни губи от корупция повече благосъстояние, отколкото е средногодишният размер на средствата от европейските фондове, предвидени за страната.
Според доклада за пръв път от 10 години насам българите определят корупцията като основния проблем за страната.
Обществени нагласи
Сред българите се засилват нагласите за нарастване на корупцията сред членове на правителството (52,3%), народни представители (57,0), кметове и висша администрация (53,3), а усилията на властите за нейното ограничаване се смятат за недостатъчни, сочи проучването на ЦИД.
Народът твърдо вярва, че вземането и даването на рушвети е широко разпространено на всички равнища на държавното управление.
Според изнесените данни, 120-130 000 средномесечно са даваните подкупи през миналата година, образувани са 233 дела, а са осъдени 188 души.
Сива икономика
Сивата икономика в България продължава да намалява, но остава голям потенциален източник на корупционни плащания, сочи още докладът. За периода 2002-2007 г. делът на сивата икономика в оборота на отделните икономически отрасли в България е намалял от 29 процента на 17 на сто, което практически означава, че 1 от всеки 5 лева оборот на фирмите преминава през сивия сектор. Парите в обръщение на сивата икономика за тази година се очаква да достигнат между 12 и 15 милиарда лева.
Според доклада бизнесмените дават все по-малко подкупи, тъй като разширяването на икономическите им възможности им дава увереност, че са независими от политиката на правителството.
Остава обаче практиката да не се подписват трудови договори със служителите, както и да се укриват обороти.
Европейски пари
Експертите са категорични, че капацитетът за писане на проекти е недостатъчен и това създава корупционни рискове при усвояването на пари от еврофондовете..
Липсата на ясни обществени политики създава предпоставки за договорки между политици, администрация и бизнес, за насочване на европейските пари към определени фирми, се казва още в доклада.
Сравнение
Равнището на корупцията в България е съпоставимо с това в други членки на ЕС като Италия, Словакия, Латвия, Литва, Чехия и по редица показатели е по-ниско от Гърция, Полша и Румъния. Това показва колко е важно предприемането на координирани антикорупционни реформи на равнище ЕС, посочиха от ЦИД.

Go back BG Online