Намаляват наполовина срока за регистриране на фирми
(МОНИТОР) - 2005/5/18
Срокът, в който се регистрира една фирма, ще бъда намален поне наполовина с въвеждането на единен идентификационен код. От 10 август т.г., когато влиза в сила за Законът за регистъра БУЛСТАТ, вписването на едно търговско дружество ще отнеме между 7 и 14 дни. Това съобщи шефът на Агенцията по вписванията Светлозар Тонев вчера. В неговото ведомство ще се подават вече документите за създаване на търговските дружества. Тонев обясни, че сега процедурата за регистрация на фирма продължава повече от 30 дни и създава проблеми за търговците.
"В момента, за да си направи фирма, един гражданин трябва да мине през съда, през БУЛСТАТ, през данъчните, през НОИ, през митниците. Навсякъде получава различен идентификационен номер. С въвеждането на единния номер, всичко това ще става на едно гише в Агенция по вписванията, което ще съкрати времето", обясни Тонев.
Единният номер ще се нарича БУЛСТАТ, тъй като понятието е влязло в обращение. Всяка новорегистрирана фирма ще получава такъв. Идентификационен номер ще получават и старите дружества, които извършват промени в регистрацията си или преминават към единния регистър. Според Светлозар Тонев ако в рамките на две-три години дадено дружество не се пререгистрира, то ще бъде ликвидирано.
От старата процедура ще се запази единствено съдебната регистрация. Тя обаче също ще премине към Агенцията по вписвания до края на 2006 г., когато трябва да заработи централния регистър за юридическите лица. По този ще се разтоварят съдилищата от нетипичната за тях дейност.
Това е първият етап от стратегията за реформа в търговката регистрация, която беше приета от правителството в началото на месеца. Вчера правосъдният министър Антон Станков я представи пред журналистите. Във втория етап ще се създаде електронен регистърен център, който ще обедини всички регистри в България и ще съдържа цялата информация за лицата и предоставените от тях обезпечения. Така ще се избегне дублирането на данни с произтичащата от това възможност за грешки и несъответствия.
"Това ще направи регистрацията и проверката на фирмите бърза, ясна и прозрачна и ще бъдат ликвидирани фирмите фантоми и корупцията при фирмените регистрации", каза министър Станков.

В цифри
50 % от общия брой дела в окръжните съдилища са за вписвания в търговски регистър.
18 дни е срокът за регистрация, определен от Европейската комисия през 2002 г.
30 дни средно отнема регистрирането на фирма у нас, 21 от тях са само за съдебната регистрация.

Go back BG Online