Омбудсман в България
(България Онлайн) - 2000/1/27
На 27.01.2000 г. от 11.00 часа в Центъра за изследване на демокрацията, ет. 3, зала No.5 се проведе пресконференция на тема: "Необходимост от институцията народен защитник (омбудсман) в България". На пресконференцията бъше представен законопроектът за Народен защитник, разработен от експертна група към Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията. Участие в представянето взеха: - Борислав Белазелков - съдия във Върховния касационен съд - д-р Силви Чернев - адвокат, зам.председател на Арбитражния съд при БТПП - Мария Йорданова - ръководител на Правната програма Практическият си опит и виждания по въвеждането и функционирането на институции за посредничество между гражданите и местната администрация от типа на омбудсмана представиха: - Евелина Досева - Главен секретар на община Плевен - Мариета Георгиева - Координатор на регионално сдружение "Възродено гражданско общество", гр. Плевен - Илиана Донева - граждански наблюдател на Центъра за политически процеси, гр. Шумен, в рамките на дейността на Коалиция 2000 и други. С пресконференцията се цели запознаване на обществеността с досегашните усилия на неправителствения сектор за въвеждане на институцията народен защитник в България.

Go back BG Online