Зад монополите наднича мафията
(СТАНДАРТ) - 2007/12/14
Руслан Стефанов,
координатор в Центъра за изследване на демокрацията

Ясен е сигналът, че България има проблем с организираната престъпност. Публикуваното в анализа на Центъра за изследване на демокрацията го повтаряме от 7-8 години, а Еврокомисията малко по-късно. От вътрешната сила на нашите демократични институции и съответно на обществото зависи дали ще се справим с този проблем. Такъв имат и други страни със сериозно олигархично ядро - предимно южните страни в Европа и цяла Източна Европа. Разликата е, че българската икономика като цяло е сравнително малка и слаба и позволява по-лесно централизиране и монополизиране на организираната престъпност. Колкото по-голяма е една икономика, толкова по-отворена е.
В доклада споменаваме за четири пазара - изцяло черен за наркотиците, и смесени - при проституцията, антиките и колите, т.е. имаме легитимен и нелегитимен бизнес. Основният проблем у нас е голямата сива зона. Посланието от нашите партньори от Европейския съюз е, че тази сива зона трябва да започне да се свива.
Натрупаните от сивата икономика капитали не са излезли на повърхността и няма да излязат, т.е. те създават един непрекъснат цикъл на търсене на монополизиране на пазари по извънконкурентен начин, т.е. осигуряване на монопол чрез монополизиране на правилата на играта. Това е и целта на всяка организирана престъпност. Нашият доклад показва как се минава от черната, през сивата, в бялата икономика.
Правилата на играта между бизнеса и държавата трябва да бъдат ясни. Диалогът не бива да се осъществява между член на правителството и човек от бизнеса на личностна основа, а чрез съответните канали - асоциации, сдружения, неправителствени организации. Тези канали трябва да бъдат ясно разграничени. Членството на България в ЕС въведе правила, но от страна на държавата няма ефективно правоприлагане. У нас няма осъден за корупция, още по-малко за организирана престъпност. Това не става за една година. Но трябва да се започне силно. В САЩ е отнело 30-40 години да се справят с този проблем. Единен тип политика е тази ,която дава възможност за обикновените хора да използват предприемчивостта си, другото е да накажеш тези, които не искат да играят по тези правила. За момента това, което ние правим, е първото. Правят се опити за намаляване на данъчните ставки, но това не е достатъчно. Трябва да има правоприлагане. Ако някой има нерегламентиран достъп до властта, вече няма реална конкуренция. Получава се, че за да изместите даден бизнес, трябва да се включите в корупционни практики.
Сиво-черният бизнес няма да изчезне от само себе си. И това е нормално - възвръщаемостта е по-висока. Предстои да бъдат усвоявани огромни средства - между 11 и 15 млрд. лева, които ще влязат в държавата през следващите четири години. Единият начин, да се доберете до тези пари, е вие да имате легитимен бизнес, който има някакъв патент и иска да произведе продукт. Това значи да предложите проект и да сте сигурни, че в съответното министерство той ще бъде оценен справедливо. После да направите този продукт и да рискувате да го продадете на европазара. Другият начин е, след като сте приватизирали нещо, да имате солидна основа от бизнес и да играете на сигурно по втория начин.
Така знаете, че ще спечелите проекта без никакъв риск. Държавата трябва да даде отпор срещу подобна практика.


Go back BG Online