Кабинетът води по корупция
(СТАНДАРТ) - 2003/2/11
Кабинетът води по корупция
“Булгартабак” пример за злоупотреби и в доклад на "Коалиция 2000"


Корупцията е един от основните проблеми, които пречат на България към евроинтеграцията. Обществото я поставя на четвърто място по важност след безработицата, ниските доходи и бедността. Въпреки обещанията на новото правителство сериозни успехи в противодействието на това явление не са отбелязани. Напротив - станахме свидетели на откровен опит за използването на властта за узаконяване на личното облагодетелстване. Всичко това се потвърждава и от оценката в годишния доклад на "Коалиция 2000" за корупцията в управлението на страната през миналата година.


Попитате ли някого на улицата кой е най-корумпиран, ще чуете два отговора. Митничарите. И управляващите. Те, хората, си знаят - най-големите далавери стават там, където има граница. И там, където има власт.
Прави са обаче. Потвърди го последният доклад на ""Коалиция 2000"". Той е за корупцията в България през мината година. И бе оповестен вчера. Според него
най-много злоупотреби

има в митниците. На второ място е кабинетът.


Откъде извира корупцията в България? Според експертите на "Коалиция 2000" една от причините е забавянето на финансовата децентрализация. И равните субсидии за общините. Така властта продължава да държи изкъсо юздите на общините. И да ги шантажира с пари. Тази тенденция без съмнение ще се засилва в оставащите месеци. Защото идат местни избори. И управляващите ще използват всички инструменти, включително и финансови, за

да завоюват по-добри позиции преди вота.


Няма координация в действията на различните ведомства от изпълнителната власт. И това също създава условия за злоупотреби с пари, отчита още докладът. Поради това се очертава съществено разминаване между амбициозните задачи, залегнали в приетата през 2001 г. Национална стратегия за противодействие на корупцията и реалните постижения в нейното осъществяване. Това е и причината най-застрашените от корупция дейности да
остават
управлението на държавното имущество
приватизацията и отдаването на концесии.


Най-големи предпоставки за корупция експертите откриват в приватизацията. Сделката "Булгартабак" е пример за това в доклада на "Коалиция 2000". Тя попадна в световния доклад на "Трансперанси интернешънъл". Там световен пример за корупция бе поисканият от Георги Попов подкуп.
Въпреки приетия Закон за приватизационен и следприватизационен контрол на практика нито един подзаконов акт към него не е гласуван в предвидения двумесечен срок. Това забави на процеса на приватизация и провали приватизационната програма за 2002 г. Което пък повиши потенциала за корупция, пише "Коалиция 2000".
Пример в това отношение е случаят с "Булгартабак"
и БТК, казва документът. Според него агенцията за приватизация не успя да демонстрира убедителна липса на конфликт на интереси. Допусна нередности при осъществяването на двете сделки. Успоредно с това бяха направени и промени в закона за приватизация, които създават впечатление за опит за защита на конкретни частни интереси, които са възможен източник на корупция, отчита докладът.
Забавянето на приватизацията води до запазване на участието на държавата в управлението на редица предприятия. А това е източник на корупция в три направления. Първо, осигурява ресурс за заплащане на получена подкрепа. Второ, създава силен интерес за възможно най-дълго отлагане на приватизацията. И трето - дава възможност за политически назначения в надзорните и управителните органи на държавните дружества. Наближаването на местните избори само ще засили тези тенденции.
Всички тези неща закономерно доведоха и до рязък

спад в доверието към правителството


- от над 50% през август 2001 до 28% през декември 2002. 43% от анкетираните по това изследване смятат, че то не прави нищо за борба с корупцията. При това не бива да се забравя, че последните анкети са проведени през декември м.г. Тоест преди последните скандални промени в Закона за приватизацията.

МВР - с най-висок рейтинг
Изследването на "Коалиция 2000" обхваща и оценката на обществото за ефективността на съответните институции, които са призвани да се борят с корупцията. Тук с най-висок рейтинг се ползват органите на реда - 63%. Следват ги президентът с 32,9%. На трето място са медиите с 30,5%. Интересно е, че едва 7,2% са посочили като главен инструмент за борба с корупцията Сметната палата. Това навярно се дължи на недостатъчната информираност на обществото за същността на тази институция.
Автор: Константин СЪБЧЕВ

Go back BG Online