Журналисти и учители най-малко корумпирани
(СТАНДАРТ) - 2000/2/16
Корупцията продължава да е сред основните проблеми, които тревожат обществото. Пред нея са само безработицата, ниските доходи и бедността, сочат резултатите от национално представително проучване на "Коалиция 2000", проведено през януари. Хората стават все по-нетолерантни към рушветчийството - намалява броят на онези, които са готови да дадат или приемат подкуп. Въпреки това голяма част от българите са готови да дадат "сухо", за да уредят по-бързо някой личен проблем, който зависи от чиновници. Според повече от половината анкетирани основният фактор, който стимулира разпространението на корупцията, е стремежът към бързо забогатяване на властимащите. Съвсем логично на второ място като причина са поставени ниските заплати. Явно обаче българинът не се смята за традиционно корумпирана личност, защото чак на 9-о място в класацията рушветчийството се обяснява с особеностите на националната ни култура. Всъщност подкупът е познат от векове по българските земи. Ненапразно бакшишът е бил почти официално признат по време на османското робство. Изследването показва промени в структурата на основните групи служители и чиновници, за които хората твърдят, че са им поискали подкуп. Митничарите вече са изпреварени от лекари и полицаи. През септември 1999 г. 30,7% твърдят, че им е искан рушвет от служители в митница, докато през януари 2000 г. те вече са 19,8%. Явно е, че в тази институция са станали положителни промени, което вече се усеща Другото обяснение е, че митничарите продължават да искат, но по-малко. Според общественото мнение най-малко подкупни са учителите, журналистите и служителите на неправителствените организации. Прави впечатление, че институциите, които разпределят ресурси - като митници, Агенция по приватизация, данъчни служби и съдебна система, се смятат за най-болни от корупция. Армията и Президентството отстояват позицията си на институции, където подкупите не са разпространени. Безспорно е, че дискусията в публичното пространство допринася за отрицателната настройка на хората към подкупите. Факт е обаче и че даването на подаръци и пари "под масата" често става не само по принуда, а и по собствен избор Незначителните промени на стойността на корупционния индекс показват относително устойчивото участие на гражданите в процеса. Защото се оказва, че именно чрез рушвети частните проблеми се разрешават най-лесно. Индексът за ефикасност на корупцията се движи във високи граници, близки до максималната степен. В същото време близо половината от запитаните отричат да са давали подкуп на служител в обществения сектор през последната година. Очакванията за развитие на корупцията се задържат на сравнително високо ниво. Като цяло нагласата за справяне с общественото това зло доминира сред хората.

Go back BG Online