Рушветът стана парола
(СТАНДАРТ) - 2009/6/17
Тихомир Безлов, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията

За корупция в МВР бихме могли да говорим от най-ниските етажи - сержанти и патрули, до директори и дори министри в тази система.
В България можем да говорим за системни типове корупция. В сравнение с останалите 27 страни в ЕС нашата е сред най-засегнатата група с Румъния и Гърция. Нещата започват от най-ниското ниво и продължават до най-високото, свързано с политическа протекция и клиентелизъм. Не може да има масова корупция на ниско ниво, без да има по вертикалата на средно и на високо ниво, съответно политическа намеса и т. н. На много места инфектирането е тотално. Но трябва да се има предвид, че МВР не е някакъв остров, а част от цялата ни среда. Като се започне от строителството и се стигне до здравеопазването. Навсякъде съществува лошо функционираща система, съответно решаване на проблемите с различни корупционни инструменти. Имало е периоди, в които във Великобритания например са уволнявани цели отдели. Подобна е ситуацията в Италия от началото на 90-те г. Т. е. в един момент, когато обществото, развитието на икономиката достигне до такова равнище, че тези системи се превръщат в тежък проблем, самата икономика, политическата класа започват да се опитват да ги нормализират. За съжаление ние сме много далеч от този момент.


Трябва да се признае обаче, че в края на това управление се появи опит да се рационализира системата. Т. е. полицейските структури да получават ресурси в зависимост от натовареността и от ефективността си. Т. е. да няма градове, в които има 5-6 пъти повече полицаи на глава от населението, а в най-големите да има абсолютен и тотален дефицит на човешки, технологични и финансови ресурси. Необходим е и масиран, систематичен, постоянен вътрешен контрол, а не фрагментарен и епизодичен.

(Пред БНР)


Go back BG Online