55 млн. лв. подкупи за обществени поръчки
(СТАНДАРТ) - 2006/3/21
55 млн. лв. подкупи са дали фирмите през 2005 г., за да спечелят обществени поръчки и търгове. Това пише в доклада "Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз" на Центъра за изследване на демокрацията. Злоупотребите в тази сфера са скочили два пъти за последните пет години. Корупционният натиск върху бизнеса също се е увеличил. За миналата година обществените поръчки са нараснали драстично до 3,3 млрд. лв., или над 31% от националния бюджет. Забелязва се намаление на фирмите, които участват в търговете, което се обяснява с твърдото убеждение на бизнеса, че повечето търгове за обществени поръчки са режисирани. След като през 90-те години корупцията в стопанската сфера бе свързана с източването на държавни предприятия и банки, приватизация и контрабандни канали, сега тя се съсредоточава в сферата на обществените поръчки. Към тях се добавят концесиите, фондовете на ЕС, източването на ДДС, както и съответните назначения в изпълнителната и съдебната власт. Средният размер на корупционните плащания е 7% от стойността на обществената поръчка. Размерът на източения ДДС годишно е средно от 600 млн. до 1,2 млрд. лева. Това дава големи възможности на бизнеса в сянка да използва корупция за проникване в държавни структури и организации, пише още в доклада. На фона на влошената корупционна ситуация в страната през 2005 г. броят осъдените за подобни нарушения е незначителен, сочат данните на експертите. Те препоръчват за по-бързо и качествено разкриване на престъпленията да продължи реформирането на органите на съдебната власт и прокуратурата.

Go back BG Online