БЕЗМИТНО СУЕТЕНЕ СГАЗИ ДАНЪЧЕН ЗАКОН
(БАНКЕРЪ) - 2003/3/22
БЪЛГАРСКИТЕ ФРИШОПОВЕ ЧАКАТ ЛИЦЕНЗ ЗА ВТОРИ ЖИВОТ

Министерството на финансите е отложило за неопределено време провеждането на конкурса за издаване на нови разрешителни за безмитните магазини, научи в. "БАНКЕРЪ".
Нуждата от него възникна, тъй като десетгодишният срок на договорите между фирмите, развиващи безмитна търговия, и Агенция "Митници" изтече. Повечето от споразуменията бяха подписани в началото на 1992 г. по силата на прословутото министерско постановление за валутния режим и изтичането на "мандата" им съвпадна с началото на парламентарния мандат на НДСВ. Случайно или не обаче, през декември 2001 г. на тези търговски дружества бе разрешено да продължат дейността си с още десет месеца. Когато и този срок изтече, през есента на 2002 г. властта лансира идеята на безмитните магазини да бъде даден втори живот с издаването на разрешителни за период от десет години.
Според гласуваните от парламента в края на миналата година текстове в преходните и заключителни разпоредби на Закона за акцизите конкурсът трябваше да бъде проведен най-късно 45 дни след обнародването на новите текстове. Те бяха публикувани в бр.118 на "Държавен вестник" на 20 декември 2002 година. Не е особено сложно да се изчисли, че всъщност процедурата трябваше да е вече история в началото на февруари 2003 година. Както обикновено се случва в България, сроковете, даже когато са записани в закон, не се спазват много, много.
С влизането в сила на измененията в Закона за акцизите бе уточнено още, че на "препитване" ще се явят всички фирми, чиито разрешителни са изтекли. В духа на демократизма право да кандидатстват за лиценз получиха и тези, които тепърва смятат да се изявят като безмитни търговци. Поне формално равнопоставеността бе гарантирана и всеки от заинтересованите получи право да кандидатства за желаните от него обекти по границите, на летищата, на борда на самолети и кораби. Нормативният акт обаче е категоричен, че разрешение за безмитен оператор може да получи само местно юридическо лице, което има вписан в търговския регистър капитал, не по-малък от 250 000 лева. Мераклиите да се захванат с примамливия бизнес трябва също да не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация, както и да не дължат на митниците, на данъчните или на НОИ повече от 3000 лева.
В подписаната от министър Велчев Наредба N8, регламентираща реда за издаване на разрешения за безмитна търговия (обнародвана в "Държавен вестник" на 11 октомври миналата година) е разпоредено селекцията на фирмите да бъде проведена от специално излъчена за целта междуведомствена комисия. Документът предвижда в нея да попаднат двама подчинени на финансовия министър, представител на Агенция "Митници", на Главна данъчна дирекция, на МВР, както и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Репортерска проверка на "БАНКЕРЪ" установи, че нито едно от визираните в документа ведомства не е излъчило свой човек. Би трябвало това да означава, че комисията не се е събрала, за да определи срока и условията за провеждането на търга. Не е публикувана и обява в поне един централен всекидневник (30 дни преди провеждането на надпреварата, както изисква Наредбата). Според закона всеки, който желае да кандидатства за лиценз за безмитна търговия, ще може да се пробва пред междуведомствената комисия (когато тя бъде създадена) два пъти годишно: през втората седмица на януари и шест месеца по-късно.
Управляващите се застраховаха пред Евросъюза, като записаха в Закона за акцизите, че новите лицензи на безмитните търговци могат да бъдат отнети, ако го изисква поет от страната ни международен ангажимент. Заместник-министърът на финансите Гати Ал Джабури съобщи неотдавна, че в преговорите по раздела "Данъчна политика" българският екип е постигнал съгласие с хората на Романо Проди безмитните ни магазини да продължат да функционират до приемането на България в ЕС. Както е известно, страните от Общността закриха своите безмитни магазини през 1999 г., като запазиха само тези по външните за Съюза граници. Единственото изключение остана южната ни съседка Гърция.
Засега може само да се гадае какви са причините финансовото министерство да не спази графика, който само е съставило.
Според запознати една от причините да не се спазят предвидените в закона и наредбата срокове е, че във ведомството обмислят на кои от новооткритите през последните години гранични контролно-пропускателни пунктове да бъдат разкрити безмитни магазини. На местата, където трафикът не е особено натоварен, щели да бъдат изпратени неутвърдени до този момент на пазара играчи. Това се налагало, тъй като сега действащите оператори трудно биха се разделили с апетитните парчета от баницата.
По официални данни фирмите с лиценз за безмитна търговия у нас са 18, а действащите обекти, на които те работят, са общо 47. Според Радостин Генов, председател на Асоциацията на дюти фришоповете в България, през 2001 г. оборотът им е бил около 90 млн. евро. Той е на мнение, че ако магазините бъдат затворени, каквито претенции има, тези средства ще се прелеят към съседните държави като Турция, Гърция и Македония. Безмитните оператори са длъжни всеки месец да внасят по 2% от реализираните от тях продажби в сметките на митниците като компенсация, че хазната им възстановява начисления ДДС и акциз. Според последните официално оповестени данни, до края на 2001 г. шоповете са внесли в хазната 1.5 млн. г. марки и 5.7 млн. щ. долара. Към тях трябва да се прибавят и над 4 млн. евро, акумулирани през 2002 година.
Сред дружествата, които се ползват с привилегията да продават безмитно, са Б.Н.К, "Кореком Принцес", "Трансимпекс", "Софком" Костинброд, "Денеб", "Белатур" - Петрич, "Аидатур" и др.
По данни на Асоциацията на безмитните търговци най-големи продажби прави Б.Н.К, която е собственост на бившия футболист на столичния "Левски" Веселин Балевски. В печата широко бяха коментирани протекциите, с които той се ползвал по време на управлението на ОДС. Второто място в класацията държи "Кореком Принцес" АД. На последното общо събрание на това дружество, което се проведе в края на 2002 г., капиталът му бе увеличен от 212 790 на 270 000 лв., с което бяха покрити изискванията на Закона за акцизите. Мажоритарен собственик на компанията (70 на сто от капитала) е "Ирада" - Лихтенщайн. Останалата част от акциите в "Кореком Принцес" притежават Министерството на икономиката и дребни акционери. Приватизираната през декември 2001 г. "Трансимпекс" пък е рекордьор по броя на магазините, които стопанисва. Фирмата, 78% от капитала на която държи консорциум между "Дюти Фрии" ООД и "Галенит Инвест" ООД, има цели 15 обекта за безмитна търговия. Твърди се, че всъщност дружеството се контролира от председателя на бизнесклуб "Възраждане" Васил Божков.
Акционер в хасковската "Аидатур" АД пък е небезизвестният бизнесмен от турски произход Фуат Гювен. Той стана популярен и с бензиностанцията си в Свободна безмитна зона "Свиленград".
Радостин Генов коментира за в. "БАНКЕРЪ", че операторите губят от забавеното прелицензиране, тъй като несигурността за бъдещето не им позволява да планират доставките си. Той обаче не е склонен да вини за това финансовото министерство и смята, че отклонението се дължи на чисто технически причини.
Доброто сътрудничество между търговците и ведомството на министър Велчев е довело до решаването на друг техен проблем. Така например очаква се в края на този месец да бъде оповестена промяна в правилника за прилагане на Закона за акцизите. Тя ще позволи начисленият от безмитните магазини акциз да им се възстановява от териториалните данъчни дирекции, където са регистрирани фирмите притежателки на лиценза. А досега това ставаше в общините, където се намират магазините. Според Генов това ще облекчи работата на търговците, тъй като не са редки случаите, в които по-малките териториални данъчни поделения нямат достатъчно средства в наличност и бавят възстановяването на начисления и внесен налог. По инициатива на бизнесмените ще се разработи софтуер, с помощта на който митниците ще следят вноса на пратки с рискови и акцизни стоки, предназначени за продажба в безмитните магазини. А те, както е известно, са главният обект на нелегален внос.
Според изследвания на "Коалиция 2000" официално за безмитните магазини се внасят по 8-9 пъти повече цигари, отколкото са вносните цигари, продавани на вътрешния пазар. Експертите на организацията смятат, че 2/3 от кутиите с надпис "DUTY FREE" впоследствие се "експортират" или се продават на вътрешния пазар. Пак по оценки на коалицията 30% от сивия импорт на алкохол минава през безмитните магазини.
Според Радостин Генов собствениците им са не по-малко заинтересовани от ограничаването на тази практика, тъй като разваляли имиджа им на лоялни търговци.


Автор: Стоимен Чакалов

Go back BG Online