Енергийните пазари на България остават силно монополизирани на всички равнища
(БАНКЕРЪ) - 2010/5/18
Енергийните пазари на България остават силно монополизирани на всички равнища. Липсва либерализация, а 80% от сектора е регулиран. Цените се определят на база референтни стойности или формули, което показва твърде ниските равнища на конкуренция в енергийния сектор. Това са основните изводи в доклад на Центърът за изследване на демокрацията, представен на кръгла маса на тема "Енергийна политика и енергийна диверсификация" . Експертите отчитат още, че настоящото правителството е заело по-решителна позиция по отношение на ограничаването на корупцията, осигуряването на прозрачност и гарантирането на конкуренцията в енергийния сектор, но вземането на решения и процедурите, засягащи основните проекти и политики, остават неясни и могат да бъдат повлияни от конкретни интереси.

За повишаване на прозрачността в енергийния ни сектор призова и посланикът на САЩ в България Джеймс Уорлик. Пред участниците в дискусията той заяви, че преструктурирането на Българския енергиен холдинг (БЕХ) повдига много въпроси и правителството трябва да предприеме проактивни стъпки. Трябва да се повиши прозрачността и в газовия сектор. "Преговорите за доставките на газ трябва да бъдат водени и приключвани в прозрачност", препоръча Уорлик. Подобни са съветите му и за АЕЦ "Белене": по проекта трябва да бъде избран консултант, който да предостави услугата по един прозрачен начин, заключи дипломатът.

Go back BG Online