Конкурентността на България расте, засега
(БНТ) - 2009/5/19
България се е изкачила една позиция по-напред в класацията за международна конкурентоспособност през 2009 г. (IMD World Competitiveness Yearbook 2009). Страната ни се нарежда на 38-мо място от общо 57-те най-важни от инвестиционна гледна точка икономики в света.
Държавите се съпостaвят по четири показателя: ефективност на икономиката, на правителството, на бизнеса и на инфраструктурата. Единствено по последния критерий България изостава и е на 43-та позиция. Част от макроикономическите данни са за 2008 г. а останалите - допитвания до бизнеса, направени през първите месеци на тази година.

"В дългосрочен план затрудненият достъп до финансиране на бизнеса и високата междуфирмена задлъжнялост могат да изиграят негативна роля за развитието на икономиката ни. Проблем е и високият дефицит по текущата сметка. Страни с високи дефицити са много по-уязвими при външни шокове", обясни Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Според него проучването показва още една тревожна тенденция - българското образование е неадекватно, а това силно намалява конкурентоспособността на страната.

Според Стефанов последните данни за ръст на икономиката (-3.5% за първите три месеца на 2009 г. - бел. ред) не са изненадващи и най-вероятно и през следващите две тримесечия ще има отрицателен ръст на БВП.

На първите места в класацията по конкурентоспособност са САЩ, Хонг Конг и Сингапур, а след България тази година са страни като Испания, Италия, Полша, Унгария и Румъния.


Go back BG Online