Интервю с Хайнрих Бокслайтнер
(БНТ) - 2004/6/4
Интервю с Хайнрих БокслайтнерВодеща Ивет Добромирова:
Очаква се днес Комисията по правните въпроси към Народното
събрание да разгледа на първо четене законопроекта за отнемане в
полза на държавата на имуществото, придобито от престъпна
дейност. В същото време днес приключва визитата на експерта от
баварската криминална служба точно по тези въпроси Хайнрих
Бокслайтнер. Здравейте.
Хайнрих Бокслайтнер:
/превод/
Добро утро.
Водеща:
Споделихте ли опита на баварската криминална служба с
българското Министерство на вътрешните работи в областта на
отнемането на незаконно придобитото имущество?
Х.Бокслайтнер:
Вчера имахме по-дълъг разговор с господин министъра и аз
изложих положението как е в Бавария в тази област.
Водеща:
И как е?
Х.Бокслайтнер:
В Бавария, в Германия изобщо има в наказателния закон от
1963 г. и от 1992 г. има съответните постановления в
наказателния закон, които уреждат тази материя. Тези законови
разпоредби от 1997-1998 г. вече се изпълняват и те се прилагат с
много голям успех.
Водеща:
В същото време и в Германия е имало много разширен и силен
дебат относно конституционносъобразни ли са тези поправки във
вашето наказателно законодателство, който е приключил едва през
януари тази година.
Х.Бокслайтнер:
Това не е точно така. Предложението в България всъщност се
отнася до цял един комплекс от въпроси, докато в Германия, в
нашия наказателен кодекс това при нас се нарича по друг начин -
това е разширено отнемане на имущество - и през 1992 г. беше
приета тази разпоредба, беше включена в наказателния закон и по
каква причина? По този начин ние искахме да се справим
по-ефективно с организираната престъпност. Т.е. съдът може да
обяви за конфискация или за отнемане в полза на държавата на
имуществото на хора, които се занимават с престъпна дейност.
Това става в случай, че има обстоятелства, които показват, че
имуществото на тези лица е придобито по незаконен начин. Обаче
това се отнася само до много тежки престъпления и в правната
литература винаги има известни съмнения дали е съвместимо с
конституцията такава една разпоредба. И аргументите какви са?
Този закон всъщност нарушава гаранцията за лично имущество.
Водеща:
Право на собственост.
Х.Бокслайтнер:
Правото на собственост, да, и също срещу принципа за
виновност. И в днешно време, през тази година, през януари тази
година нашият федерален конституционен съд в един конкретен
случай например взе решение и в това решение се казва следното -
че тази разпоредба всъщност отговаря на конституцията. Това
беше през тази година. С това решение на Федералния
конституционен съд всъщност бяха разсеяни всякакви съмнения.
Водеща:
Казахте, че се отнема имуществото за особено тежки
престъпления. Какво разбира федералното законодателство под
особено тежки?
Х.Бокслайтнер:
В Наказателния кодекс са изброени поредица тежки
престъпления, които обръщат внимание, които отговарят на това
определение. Това например е тежката престъпност, например
ограбване на банки, които се... могат да попаднат под тази...
Водеща:
Търговия с продажба на наркотици?
Х.Бокслайтнер:
Да, разбира се, търговията с наркотици. Да, ограбване на
банки. Има много престъпления, те са цяла редица, които попадат
под ударите на този закон.
Водеща:
С колко подобни случая се е занимавала баварската криминална
служба?
Х.Бокслайтнер:
Трябва да се прави разлика. Ние имаме не само това
постановление в закона, тази постановка в закона, но има също
така отнемане в полза на държавата, когато имуществото е
придобито от престъпна дейност, и веднага може да бъде обявено
отнемането на имуществото в полза на държавата в такъв случай и
имаме следното предписание. Също така имаме и отнемане на
заместваща стойност, също и такава постановка на въпроса. В
какви случаи? Ако имуществото, което е придобито в резултат на
престъпна дейност, вече не е на разположение, не съществува. В
такъв случай тогава се иска заместваща стойност от страна на
съда. И това, тази разпоредба всъщност дава възможност
държавата да се намеси и да отнеме най-легално това, което е
останало в престъпника. И тази разпоредба доста често се прилага
при нас - именно отнемане в полза на държавата и на една
заместваща стойност. Както казах и в началото на нашия разговор,
тези мерки още от 1989 г. много интензивно се прилагат в
Германия.
Водеща:
Можете ли да кажете сума приходи за държавата следствие на
действието на този закон?
Х.Бокслайтнер:
От 1999 г. чрез изпълнението на тези разпоредби само 240
милиона евро бяха конфискувани в Бавария, само в Бавария. Какво
означава конфискувани? Изчаква се окончателната присъда срещу
извършителите и така може да бъде произнесена тази конфискация
на това имущество, на тази стойност.
Водеща:
Добре, благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех.

Go back BG Online