България е 38-ма в класацията за конкурентноспособност за 2009 година
(БНТ) - 2009/5/19
България е 38-ма в класацията за конкурентноспособност за 2009 година
България най-вероятно ще отчете по-голям икономически спад от 3.5% през следващите две тримесечия. Това се посочва в Годишник на световната конкурентноспособност 2009, представен от Центъра за изследване на демокрацията.
Страната ни попада на 38-мо място в класацията по конкурентноспособност сред 57 водещи световни икономики. Класацията оценява как работят икономиката, правителството, бизнеса и с каква инфраструктура разполага съответната страна.

България е на последно място по брутния вътрешен продукт на глава от населението, което измерва богатството на отделния човек. Бизнесът пък продължава да страда от бюрокрацията, нелоялната конкуренция, сивата икономика и корупцията. Други проблеми пред българската икономика са дефицитът по текущата сметка, инфлацията и обема на износа, който непрекъснато се свива.


Go back BG Online